Gå til sidens indhold

Hvilken betydning får Brexit for din virksomheds handel med Storbritannien?

Den 29. marts 2019 forlader Storbritannien, som består af England, Skotland, Wales og Nordirland, officielt EU, og den toldunion, som fastsætter rammer og regler for handel EU-landene imellem.

EU og Storbritannien forhandler i øjeblikket om den udtrædelsesaftale, der sætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. når den aftale er på plads, skal der forhandles om en fremtidig handelsaftale, der skal fastsætte betingelserne for, på hvilke vilkår samhandel mellem EU-landene og Storbritannien fremover skal forløbe.

Når briterne forlader EU, vil Storbritannien overgå til at være et såkaldt tredjeland i forhold til EU. Det betyder, at hvis briterne forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der importerer varer fra eller eksporterer varer til Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med lande uden for EU.

skat.dk/brexit kan du få et overblik over de relevante regler og vejledninger, der er på told-, moms-, afgifts- og skatteområdet for handel med lande uden for EU.

Regeringen har desuden udarbejdet en Brexit-tjekliste, som en hjælp til danske virksomheders forberedelser til samhandel med Storbritannien efter Brexit. Tjeklisten kan give et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom på handelsmæssigt, og bidrage til at målrette dine forberedelser.

Du kan besøge Brexit-tjeklisten på virk.dk