Hvilken betydning får Brexit for din virksomheds handel med Storbritannien?

Storbritannien forlader EU senest 31. januar 2020, medmindre det britiske parlament og Europa-Parlamentet bliver enige om en udtrædelsesaftale inden da. Hvis der bliver indgået en aftale, træder Storbritannien ud af EU den 1. i efterfølgende måned. Læs om, hvilken betydning Brexit får for din virksomheds handel med Storbritannien.

EU og Storbritannien forhandler om en udtrædelsesaftale, der skal sætte betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Når aftalen er på plads, skal der forhandles om en fremtidig handelsaftale, der skal fastsætte betingelserne for, hvilke vilkår samhandel mellem EU-landene og Storbritannien fremover skal forløbe.

Hvis briterne forlader EU 31. januar 2020 uden en aftale, vil Storbritannien overgå til at være et såkaldt tredjeland i forhold til EU. Det betyder, at hvis briterne forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der importerer varer fra eller eksporterer varer til Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med lande uden for EU.

skat.dk/brexit kan du få et overblik over de relevante regler og vejledninger, der er på told-, moms-, afgifts- og skatteområdet for handel med lande uden for EU.

Regeringen har desuden udarbejdet en Brexit-tjekliste som en hjælp til danske virksomheders forberedelser til samhandel med Storbritannien efter Brexit. Tjeklisten kan give et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom på handelsmæssigt og bidrage til at målrette dine forberedelser. Du kan besøge Brexit-tjeklisten på virk.dk