Vil du være en del af Toldstyrelsen?

I Toldstyrelsen løfter vi en vigtig samfundsopgave - nemlig at sikre, at handel med varer over landegrænser sker nemt og med korrekt toldbetaling og at kun lovlige varer kommer ind i Danmark.

Hos Toldstyrelsen har du mulighed for at arbejde med forskellige dele af toldopgaven. Vores mange enheder varetager hver især mange forskellige opgaver blandt andet toldbevilling, toldafregning, toldvejledning og toldkontrol af vareindførsel og vareudførsel både på grænserne og efter, at varen har passeret grænsen. Du kan også arbejde i staben eller i Direktionssekretariatet.

Fælles for alle afdelinger og enheder ved landets grænser er, at du er med til at gøre en forskel for samfundet ved at bidrage til vores kerneopgaver - nemlig at sikre nem og korrekt angivelse af told og at beskytte landet mod sundhedsskadelige eller farlige og ulovlige varer som f.eks. narkotika og våben.

Vi skal også altid levere effektiv og kompetent vejledning og brugervenlige digitale løsninger til virksomhederne og borgerne.

Vi ønsker tilfredse medarbejdere

Som medarbejder hos Toldstyrelsen har du mulighed for løbende personlig og faglig udvikling. Vi ønsker tilfredse medarbejdere, der er engagerede og velfungerende og kan lide at gå på arbejde. Derfor er områder som arbejdsmiljø, samarbejde og kompetenceudvikling vigtige for os. 

Godt ombord i Toldstyrelsen

Vi har fokus på udvikling af alle medarbejdere, både fagligt og menneskeligt. Derfor er det også vigtigt for os, at du kommer godt i gang fra dag et.

Når du starter i Toldstyrelsen, gennemgår du et introduktionsforløb, samtidig med, at du bliver sat ind i dine nye arbejdsopgaver. I introduktionsforløbet får du indsigt i og kendskab til Toldstyrelsens opgaver og lærer hurtigt en masse nye kolleger at kende på tværs af afdelinger. Du får udleveret en velkomstmappe, som suppleres med vores intranet, med information om IT, adfærdskodeks og generelt om arbejdspladsen som parkeringsforhold, kontorartikler og legitimationskort. 

Godt videre i Toldstyrelsen

Hos Toldstyrelsen lægger vi vægt på, at alle medarbejdere, både nytilkomne og erfarne, har mulighed for at videreudvikle deres kompetencer, både de toldfaglige og de menneskelige kompetencer. Det kan ske ved deltagelse på uddannelser eksternt og internt i Toldstyrelsen - og det sker også i vid udstrækning i den løbende opgaveløsning. Alle får derfor mulighed for at opøve en høj faglighed.

I Toldstyrelsen har vi også fokus på høj sikkerhed og træning af denne, da mange opgaveløsninger kræver fysisk tilstedeværelse ved kontrol i f.eks. snævre passager og lufttomme rum i skibe og fly.

På den måde bliver du en del af en hverdag præget af høj faglighed, sikkerhed og godt fællesskab.

Samarbejde giver kvalitet i løsningerne

I Toldstyrelsen vægter vi samarbejde højt. Vi hjælper hinanden og samarbejder på tværs om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Vores opgaveløsning kræver, at vi tænker på tværs af opgaver, områder og fagligheder. Mange af os har også en stor kontaktflade med kollegerne i Skatteministeriets koncern. På den måde kan vi løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Det betyder også, at du kan sparre med dine kolleger om opgaverne, få og give feedback. Vi har stor fokus på at skabe et trygt og kompetent arbejdsmiljø, hvor vi har tillid til hinanden. Vi har også fokus på, at du får faglig vejledning og retning fra din leder. 

Dialog og sparring er kernekomponenter i vores daglige arbejde, og vi tror på, at samarbejde løfter kvaliteten i vores processer og resultater. Skal løsninger være gode og holdbare, skal de være gennemtænkte og helhedsorienterede.

Forskellige fagligheder og personligheder

Langt de fleste medarbejdere i Toldstyrelsen er beskæftiget med toldforretningen, enten de mange administrative opgaver i forbindelse med udarbejdelse af de nødvendige papirer ved handel over grænserne, eller de konkrete ekspeditions- og kontrolopgaver i forbindelse med, at varerne fysisk passerer grænsen. De øvrige medarbejdere beskæftiger sig med funktioner som HR, jura, internationale forhandlinger, økonomi og kommunikation. Rigtig mange medarbejdere har mange års erfaring og en stor faglighed med sig, mens andre næsten kun lige er startet. 

Vi vil gerne have medarbejdere med forskellige fagligheder, for så løfter vi toldopgaven bedst. Med hver vores baggrund skaber vi en moderne arbejdsplads, hvor faglighed, ansvarlighed og samarbejde er i fokus. 

De sociale rammer

Vi har fokus på at bevare en god og uformel omgangstone - og at have det sjovt.

Personaleforeningen arrangerer jævnligt forskellige arrangementer i og uden for huset, ligesom der selvfølgelig hvert år er en julefrokost og en sommerfest. Du skal være medlem og betale kontingent for at deltage i arrangementerne. 

Hold øje med vores stillingsopslag

Hvis du vil være en del af Toldstyrelsens udvikling og bidrage til vores kerneopgave – at sikre korrekt og nem angivelse af told og en effektiv kontrol ved toldgrænsen, så kig ind på vores ledige stillinger.

Se video med direktør Charlotte Møller og få et indblik i vores arbejde