Pernille Nissen Byg

Som jurist i Toldstyrelsen bidrager Pernille sammen med de øvrige jurister i forbindelse med juridiske spørgsmål af alle slags.

Hvilke opgaver består dit job af?

– Som jurist i Toldstyrelsen behandler jeg og mine kolleger juridiske spørgsmål, som er af grundlæggende betydning for hele styrelsen. Det kan for eksempel dreje sig om håndtering af spørgsmål fra Skatteministeriet eller vores direktion om forslag til ny eller ændret lovgivning. Det kan også være forordninger fra EU, der skal implementeres i Danmark, hvor vi skal analysere, hvilke konsekvenser ændringen får i forhold til vores lovgivning. 

Vi har også løbende afgørelser fra danske og europæiske domstole, som vi sørger for at få implementeret i Den juridiske vejledning. Hvis en ny europæisk dom har betydning for den måde, vi arbejder på, skal jeg og mine juridiske kolleger indgå i projektgrupper med kolleger fra andre dele af Toldstyrelsen. 

pernille_nissen_byg_Jura_Toldstyrelsen_1800px.jpg
Jurist Pernille Nissen Byg

I Jura skal vi tage os af mange forskellige juridiske spørgsmål. Vi har derfor en stor kontaktflade til ekspeditionssteder og kontorer rundtom i Toldstyrelsen, som dagligt henvender sig med juridiske spørgsmål. Jeg har ansvar for at besvare juridiske spørgsmål om værdiansættelse af varer. Jeg havde for eksempel en sjov forespørgsel fra en kollega om værdiansættelse af en hest fra Norge, som skulle ind i Danmark. En hest kan have mange forskellige værdier, alt efter hvilke gener den har, hvilke stævner den har vundet, hvilken race den tilhører, osv. Ikke to heste er ens. Jeg kan ikke hjælpe med at fortælle, hvor meget en hest er værd, men jeg kan hjælpe med, hvilke regler der skal bruges til at værdiansætte hesten.

Den juridiske vejledning, som jeg er koordinator på, opdaterer vi to gange om året. Jeg sørger for at få input fra de faglige kolleger i hele Toldstyrelsen og beder dem om at overholde frister osv.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

– Det er vildt motiverende, at man i sit arbejde er i kontakt med hele Toldstyrelsen, og at man kan se, at jura er relevant for så mange områder. De juridiske spørgsmål, jeg håndterer, varierer, og der sker mange ting hele tiden. Ikke to dage er ens. Vi har indflydelse og et stort ansvar.

Hvorfor søgte du til Toldstyrelsen?

– Jeg søgte til Toldstyrelsen, da det lød mægtig spændende at skulle være med til at bygge jura-kontoret op i en nyetableret styrelse. Mit tidligere job var spændende, men jeg manglede lidt det juridiske aspekt. Inden for told er der også mange paralleller til anden lovgivning, hvilket tiltaler mig meget. Derudover har min mor, som i mange år har været leder inden for efterkontrol, altid talt godt om toldområdet.

Hvad er din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund?

– Jeg har en kandidatuddannelse i jura (cand.jur.) fra Aarhus Universitet. Efter at jeg i 2017 færdiggjorde min uddannelse, arbejdede jeg som sagsbehandler i SKAT, hvor jeg blandt andet skulle sørge for, at udenlandske værdipapirer og løn blev selvangivet korrekt.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

– Jeg fortæller, at told er mange ting. Det er meget mere end at stoppe illegale varer ved grænsen eller i lufthavnen. Der er lige så mange aspekter af told på den legale side, som på den illegale. Det er spændende at være en del af. Vi favner meget bredt og har et stort samarbejde med andre myndigheder og styrelser.