Heidi Schmidt Hansen

Som hundefører og tolder i en af Toldstyrelsens kontrolenheder bidrager Heidi til at beskytte borgere og virksomheder mod ulovlige varer, der blandt andet truer sikkerhed, sundhed og rettighedshavere i erhvervslivet.

Hvilke opgaver består dit job af?

– Som hundefører og tolder i enheden Kontrol på Kystvejen i Kastrup kontrollerer vi primært rejsende og køretøjer ved Øresundsbroen, færgeankomster til og fra Helsingborg og tog fra Sverige. På Kystvejen har vi også kontrol af forsendelser ved kurér- og fragtfirmaer og PostNord, internationalt postcenter.

Hver måned laver vi en vagtplan, så vi kender vores prioriteringer hver dag. Vi kører i hold med tre kontroltoldere og en hundefører. Når vi har aktioner, som i dag på Øresundsbroen, er vi op mod ti toldere og gerne to hundeførere. I forbindelse med planlægningen booker vi også den mobile scanner, så kollegaerne, som betjener scanneren ved, hvornår vi har behov for den. Aktionerne melder vi ind i vores aktionssystem, som bliver planlagt efter, hvad vi skal have fokus på i forskellige perioder, og hvad nabolandene og EU melder ind.

Hundefører Heidi Schmidt Hansen og narkohunden Kahla ved Kystvejen i Kastrup
Heidi Schmidt Hansen og narkohunden Kahla ved Kystvejen i Kastrup

Hvad er det mest motiverende?

– Det mest motiverende er arbejdet med min hund, Kahla. Det er der ingen tvivl om. Når vi har nogle gode fund, får man virkelig at føle, at man gør en forskel i hverdagen. Efter så mange år som tolder og hundefører kan jeg stadig overraskes over det gode arbejde, hundene gør.  

Hvorfor søgte du til Toldstyrelsen?

– Inden jeg startede i Toldstyrelsen, var jeg pantefoged først i Københavns Kommune og efterfølgende i Tårnby Kommune. Når tolderne i lufthavnen fandt store pengebeløb, var det blandt andet mig, som blev tilkaldt som pantefoged fra kommunen. Jeg tænkte ofte, at hvis jeg en dag skulle beskæftige mig med noget andet, så ville jeg være kontroltolder. Da fusionen mellem den statslige og den kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning kom, så søgte jeg job som kontroltolder. Det har jeg ikke fortrudt en eneste dag.

Hvad er din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund?

– Jeg startede som elev i skatteforvaltningen i Københavns Kommune efter studentereksamen i 1989. Efter min elevuddannelse fortsatte jeg som pantefoged i Københavns Kommune indtil 1999, hvorefter jeg startede i Tårnby Kommune. I år 2000 afsluttede jeg diplomuddannelsen i inkasso-jura på Forvaltningshøjskolen. Jeg var pantefoged indtil 2005, hvor jeg efter fusionen startede som kontroltolder i Kastrup Lufthavn. I 2010 skulle der så ansættes otte hundeførere. Jeg har altid haft hund privat og har nydt agilitytræning og alt, hvad det indebærer at have hund. Så det ville være en spændende udfordring at få en hund med ind i mit arbejde.

Hvordan bliver man hundefører?

– Ligesom for toldere gælder det også for hundeførere, at vi alle kommer med forskellige baggrunde. Den mest direkte vej er at starte som elev i Toldstyrelsen. Vi har også vores Toldakademi, hvor der bliver arbejdet meget med den grundlæggende toldviden. I træningen til hundefører er der meget sidemandsoplæring med en kollega, som også hjælper med at få trænet hunden. Der blev også afholdt en masse gode kurser for de nye hundeførere, da jeg startede i 2010.

Hvordan foregår hundetræningen?

– Da jeg fik stillingen, købte jeg min daværende hund gennem en af de kenneler, som Toldstyrelsen anbefaler. Man træner sin hund, allerede fra den er otte uger. I starten er det mest miljøtræning, hvor hunden bliver trænet til at færdes mange steder, for eksempel hvor der er mange mennesker, larm fra flyvere, glatte gulve og støj fra lastbiler. Hunden bliver også trænet til at kunne springe op og ned og kravle på paller, bure og andre genstande.

Min nuværende hund, Kahla på 17 måneder, har lært lugten af forskellige typer narkotika at kende ved hjælp af to kopper med narkotika inden i. Hun har fået leget det ind ved hjælp af det, man kalder passiv markering med en hundeklikker. Hunden lærer, at et klik betyder, at opgaven er fuldført, og at der kommer en belønning. Et klik lyder altid ens. Vores stemmer er ikke nær så effektive, da vi nemt kommer til at tale i forskellige tonefald.

Foto af hundefører Heidi Schmidt Hansen narkohunden Kahla
Hjemme er Kahla en familiehund og på job en tjenestehund

Min tidligere hund, som blev pensioneret som niårig, var også trænet i at finde doping udover narko. Hunden specialiseres, alt efter hvad Toldstyrelsen har brug for.

Hvornår er hunden klar til at komme med på kontrol?

– Når hunden er mellem 12 og 18 måneder, skal den til en godkendelsesprøve. Vores godkendelsesprøve foregik på et lager og bagefter ved en række parkerede biler. På lageret blev der gemt fem typer narkotika, to af hver slags. Kahla skulle finde mindst en af hver type, som lå gemt både højt og lavt. I prøven ved bilerne skulle Kahla finde den bil, hvor der var gemt narkotika, og bagefter finde ud af, hvor det lå gemt i bilen.

Afslutningsvis skal hunden også bestå en lydighedsprøve. Kahla bestod det hele første gang. 

Hvor mange timer om ugen arbejder en toldhund typisk?

– Jeg har Kahla med mig hele min arbejdstid. Men jeg arbejder også uden hund, da vi først og fremmest er ansat som toldere, og så har vi hunden som vores arbejdsredskab.

Hvor mange fangster har Kahla haft?

– Kahla har haft omkring 12-15 fangster, både små og store sager. Det er som regel ikke, hvor stor fangsten har været, men snarere, hvordan fundet er foregået, som kan imponere igen og igen. Så indimellem har jeg tænkt ”hold da op, hvor var det et flot arbejde”. For eksempel da en kollega og jeg gik i postcentret, og min hund pludselig løb mod et bur og markerede på en pakke. Pakken lugtede meget af klorin. Og så var det simpelthen hash, som lå gemt i et par underbukser, gennemvædet af klorin og pakket ned i to frostposer. Så i min verden er det ikke mængden af beslaget, men snarere, hvordan hunden finder det, selvom det er pakket helt umuligt ind.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

– De ved, at jeg har en narkohund, og at den er en vigtig del af mit arbejdsliv. Men jeg kan ikke fortælle ret meget, da jeg har tavshedspligt. Jeg fortæller, at jeg er glad for arbejdet med min hund, og at vi gør en forskel. Jeg fortæller også, at vores gode samarbejde og vores tillid til hinanden, kontroltoldere og hundeførere imellem, er en utrolig vigtig del af vores job.

Hundefører Heidi Schmidt Hansen og narkohunden Kahla
Narkohunden Kahla har på sine 17 måneder allerede haft omkring 15 fangster