Peter Smit

Som vejleder i Toldstyrelsen hjælper Peter borgere og virksomheder med at få svar på spørgsmål om told.

Hvilke opgaver består dit job af?

– Som vejleder er jeg i kontakt med borgere og virksomheder, som skal have svar på toldmæssige spørgsmål. Det kan være en borger, som skal til grænsen og handle. Eller en borger, som har købt en vare i Kina og gerne vil høre om toldreglerne.

Vi får henvendelser lige fra nystartede eller mindre virksomheder, som aldrig har stiftet bekendtskab med told, til de meget erfarne virksomheder, som har egne medarbejdere til at behandle told. Derudover får vi mange henvendelser fra speditører. De har typisk mere komplicerede spørgsmål.

Så vi har mange forskellige interessenter, som ringer med varierende spørgsmål om told. Det kræver en bred viden.

Foto af Peter Smit fra Toldstyrelsen
Toldvejleder Peter Smit

For eksempel har Brexit fyldt rigtig meget. Vi har vejledt både borgere og virksomheder om, hvordan de skulle agere med hensyn til Brexit. Der er stadig daglige henvendelser om Brexit, også efter udskydelsen.

For noget tid siden kom handelsaftalen med Japan, som betød, at virksomhederne kunne få varer til og fra Japan til nedsat told eller ingen told. Mange virksomheder så mulighed for at begynde at eksportere eller importere varer fra Japan. Andre virksomheder, som allerede handlede med Japan, ville gerne gøre brug af frihandelsaftalen. Så hver gang, der sker noget nyt på toldområdet, er det hele paletten af interessenter, som retter henvendelse med forskellige vinkler.

I vejledningen er vi hele tiden i berøring med, hvad der sker i toldverdenen, så vi kan vejlede bedst muligt.

Af samme grund er vi i vejledningen ikke delt ind efter bestemte fagområder, så alle skal kunne det samme - og vi kan sparre med hinanden på kryds og tværs. Vi har dog nogle yndlingsemner hver især, som vi gerne dygtiggører os i.

Vi har et tæt samarbejde med andre enheder i Toldstyrelsen. For eksempel er vi i daglig kontakt med kollegerne i Godtgørelser, som behandler toldgodtgørelser for borgere og virksomheder. Typisk er virksomhederne i dialog med sagsbehandleren i Godtgørelser, men virksomhederne kan også ringe til os. Så ser vi, om det er noget, vi kan klare. Hvis det handler om en konkret sag, sender vi dem videre til Godtgørelser.

Vi har også et godt samarbejde med vores nærmeste kolleger i Vejledning i Aarhus, som holder vejledningsmøder hos virksomhederne. I fremtiden skal jeg også med på vejledningsmøderne, så vi kan få samspillet til at køre endnu bedre, og jeg bliver skarpere til at vurdere, hvornår en telefonisk vejledning med fordel kan suppleres af et vejledningsmøde hos os eller på virksomheden.

Hvad er det mest motiverende?

– Det bedste ved vejledning er at have kontakt med mange borgere og virksomheder, som har noget, der skal løses her og nu. Jeg synes, at vi formår at gøre det godt – og at vi formår at klæde dem godt på.

Vi har generelt en god dialog med borgere og virksomheder. Og det er rart, at målinger viser, at de er tilfredse med den vejledning, de får.  

Det er også motiverende med en afvekslende dag, og at man ikke altid ved, hvilke opgaver der kommer, når man møder. Jeg sætter også pris på, at vi har tid til fordybelse og videndeling, så vi kan levere et godt stykke arbejde.

Told er hele tiden i bevægelse, så det kræver dybdegående viden, og at vi følger med.

Hvorfor søgte du til Toldstyrelsen?

– Det var en spændende tid, hvor blandt andet Brexit begyndte at fylde meget. Jeg tænkte, at det kunne være interessant at arbejde med told, da det har stor betydning for den verden, som vi lever i. Samtidigt vidste jeg, at EU-lovgivningen er relativt kompleks, så jeg ville blive fagligt udfordret.

Jeg kan godt lide at tale med kunder, og det er motiverende at skabe gode kundeoplevelser. Og så tiltalte det mig, at jeg, som toldvejleder, ville stifte bekendtskab med store dele af Toldstyrelsen og omverdenen.

Hvad er din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund?

– Jeg er uddannet cand.merc. i økonomistyring fra Aalborg Universitet i 2014. Jeg har blandt andet arbejdet i ALDI som distriktschef og som teamleder i Telenors kundeservice.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

– Jeg fortæller, at jeg har nogle fantastiske kolleger, at vi er gode til at hjælpe hinanden – og at vi alle bidrager til et godt arbejdsmiljø. Jeg fortæller også, at vi har nogle tilfredse kunder, som får svar på deres spørgsmål om told.