Eksport og EU-forsendelse

Den nye toldangivelsesløsning rummer både import, eksport og EU-forsendelse i én og samme løsning. Det gør toldangivelsesløsningen til den største og vigtigste samlede løsning, som Toldstyrelsen, i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, udvikler og implementerer frem til 2026. 

Model af toldangivelsesløsningen

Den del af toldangivelsesløsningen der rummer eksport og EU-forsendelse forventes at blive sat i drift 1. maj 2023. Det er en stor og kompleks udrulning, fordi den har mange afhængigheder og integrationer på tværs af alle EU-lande. Samtidig har den stor betydning for dansk erhvervsliv.

Hvem bliver påvirket?  

Når toldangivelsesløsningen til eksport og EU-forsendelse sættes i drift, påvirker det rigtig mange danske virksomheder. Den nye løsning understøtter al eksport af varer uden for EU samt al EU-forsendelse. Det berører derfor alle virksomheder, som i dag beskæftiger sig med eksport og EU-forsendelse.   

Hvilke ændringer medfører den nye løsning? 

EU stiller større krav til de oplysninger, der skal leveres, når virksomheder eksporterer varer til lande uden for EU eller gør brug af forsendelsesproceduren. Der skal altså indsendes flere oplysninger med angivelser og meddelelser til toldmyndighederne. Det er et stort skridt i retningen mod at ensrette og harmonisere tolden i EU. 

EU-tidsplanen 

Arbejdet med udrulningen af de nye toldsystemer sker efter meget stramme EU-tidsplaner. I EU-tidsplanen kan man få et overblik over de største systemer, der udvikles og implementeres frem til 2026.

EU forventer, at alle virksomheder skal have taget den nye løsning til eksport og EU-forsendelse i brug senest 1. september 2023. Den 1. september 2023 er altså en EU-deadline, og her bliver det nuværende eksportsystem lukket for opstart af nye angivelser. 

Herunder kan I se det forventede forløb for dialog og onboarding af virksomheder til eksport og EU-forsendelse. 

Forventet onboardingforløb til eksport og forsendelse for virksomheder

Efter sommeren 2022 inviterer Toldstyrelsen alle interesserede virksomheder til et orienteringsmøde, hvor vi gør jer klogere på udrulningen. Invitationen bliver sendt ud via Toldstyrelsens nyhedsbrev.