Eksport og EU-forsendelse

Den nye toldangivelsesløsning rummer både import, eksport og EU-forsendelse i én og samme løsning. Det gør toldangivelsesløsningen til den største og vigtigste samlede løsning, som Toldstyrelsen, i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, udvikler og implementerer frem til 2026. I Danmark har vi besluttet at kalde løsningen DMS (Declaration Management System). 

Model af toldangivelsesløsningen

DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS) forventes at blive sat i drift 1. maj 2023. Det er en stor og kompleks udrulning, fordi den har mange afhængigheder og integrationer på tværs af alle EU-lande. Samtidig har den stor betydning for dansk erhvervsliv.

Hvem bliver påvirket?  

Når DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS) sættes i drift, påvirker det rigtig mange danske virksomheder. Den nye løsning understøtter al eksport af varer uden for EU og al EU-forsendelse. Det berører derfor alle virksomheder, som i dag beskæftiger sig med eksport og EU-forsendelse.   

Hvilke ændringer medfører den nye løsning? 

EU stiller større krav til de oplysninger, der skal leveres, når virksomheder eksporterer varer til lande uden for EU eller gør brug af forsendelsesproceduren. Der skal altså indsendes flere oplysninger med angivelser og meddelelser til toldmyndighederne. Det er et stort skridt i retningen mod at ensrette og harmonisere tolden i EU. 

EU-tidsplanen 

Arbejdet med udrulningen af de nye toldsystemer sker efter meget stramme EU-tidsplaner. I EU-tidsplanen kan man få et overblik over de største systemer, der udvikles og implementeres frem til 2026.

EU forventer, at alle virksomheder skal have taget DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS) i brug senest 1. september 2023. Den 1. september 2023 er altså en EU-deadline, og her bliver det nuværende eksportsystem lukket for opstart af nye angivelser. 

Herunder ses det forventede forløb for dialog og onboarding af virksomheder til DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS). 

Tidslinje over onboardingforløb til DMS Eksport og DMS Forsendelse
Dekorativt