FAQ om DMS Eksport og DMS Forsendelse

Her har vi samlet nogle af de mest stillede spørgsmål om DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS). FAQ’en opdateres løbende. 

Om DMS og testmiljøet

 • Hvornår skal min virksomhed tage systemet i brug?

  Allerede 1. oktober 2023 regner Toldstyrelsen med, at størstedelen af virksomhederne benytter sig af DMS Eksport og DMS Forsendelse til at oprette nye angivelser.

  Fra 29. juli vil det være it-leverandørerne af toldløsninger, som bliver onboardet først og dernæst de virksomheder, som får leveret it-løsningerne af deres leverandør. Virksomheder, som udvikler egne toldløsninger, og onlinebrugerne vil kunne tage systemet i brug i hele perioden fra 29. juli til 1. oktober.

  En mere detaljeret plan for onboarding vil blive formidlet i Toldstyrelsens nyhedsbrev om de nye systemer.

 • Hvordan søger jeg om adgang til DMS?

  Du søger om adgang til DMS på siden: Ansøg om adgang til DMS. Her finder du også eksempler på, hvordan man kan udfylde ansøgningsblanketten. Eksemplerne beskriver de hyppigste behov for adgange, der skal søges til DMS.  

  Vi bestræber os på at behandle ansøgningen inden for 2 uger. 

 • Hvordan får jeg adgang til testmiljøet?

  For at få adgang til testmiljøet er det en forudsætning, at din virksomhed har søgt om og fået adgang til DMS via skat.dk. Derefter skal din virksomheds NemID/MitID-administrator tildele brugerne i virksomheden roller og rettigheder.

  Hvis du fortsat ikke kan bruge systemet, kan det skyldes, at du endnu ikke har fået rettigheder. I det tilfælde skal du kontakte din virksomheds NemID/MitID-administrator og sikre dig, at du har fået rettigheder.

  Har du øvrige spørgsmål, eller oplever du fejl i systemet, er du velkommen til at kontakte Toldstyrelsens Servicedesk ved at sende en mail til [email protected]

  Du kan også finde mange svar og vejledninger i onboardingguiden.

 • Hvordan følger jeg med i status på testmiljøet?

  driftsmeddelelser på skat.dk kan du holde dig opdateret om status på testmiljøet. Under ’Vælg toldsystem’ skal du vælge TFE (testsystemer). Testmiljøet opdateres hver uge, og på siden kan du læse, hvilke fejl der er løst. I tilfælde af nedetider for testmiljøet vil det også fremgå på siden.

  Benytter din virksomhed system-til-system-løsningen, kan du også holde dig opdateret i Toolkit. Her vil fejl og løsninger, som har konkret betydning for system-til-system-brugere, fremgå. Man får som virksomhed adgang til værktøjet Toolkit, når virksomheden har søgt om og fået adgang til DMS System-til-system.

 • Hvordan logger jeg ind på DMS, og hvordan tildeles roller og rettigheder for medarbejderne i virksomheden?

  På ansøgningsblanketten har I søgt om de adgange, som I skal bruge, og nu kan I tildele jeres medarbejdere roller og rettigheder. 

  På TastSelv Erhverv kan administrator oprette medarbejdere som brugere til DMS og tildele den enkelte medarbejder særskilte roller og rettigheder. Se mere i videovejledningen: Tildeling af roller og rettigheder (videovejledning). 

  Herefter kan du logge ind på siden: Log på DMS Online. Du kan både logge ind i DMS Online (produktion) og DMS Online (TFE - Test for Erhverv). 

  Administratorer og medarbejdere skal logge ind på DMS med medarbejdersignatur enten med NemID nøglefil, NemID Virksomhedskort eller MitID Erhverv (hvis virksomheden er overgået til MitID Erhverv). 

  I DMS logger man altså ind via medarbejdersignatur, og ikke med et brugernavn og kodeord som i e-Export. 

 • Kan man benytte e-Export og DMS Eksport på samme tid?

  Man kan godt benytte begge systemer samtidigt frem til lukningen af de eksisterende systemer til eksport og forsendelse. En angivelse skal dog færdigbehandles i det system, den er oprettet i. 

 • Hvornår lukker e-Export?

  Lukning for nye angivelser i de eksisterende systemer til eksport og forsendelse udskydes indtil videre. Det sker for at imødekomme erhvervslivets ønske om længere tid til at blive klar til at tage det nye system til eksport og forsendelse i brug fra 29. juli. Læs også nyheden Eksport og forsendelse: Toldstyrelsen udskyder lukning af eksisterende systemer.​

  Når Toldstyrelsen lukker for oprettelse af nye angivelser i de eksisterende systemer til eksport (e-Export) og forsendelse, er det kun muligt at oprette nye angivelser i det nye system. e-Export, vil stadig være åbent for forespørgsler, indgivelser af anmodninger om ændringer og ugyldiggørelser.

  Toldstyrelsen opfordrer erhvervslivet til hurtigst muligt at tage hul på forberedelserne og søge om adgang til DMS, hvis man ikke allerede har gjort det. Se hvordan på skat.dk/dms.

 • Hvad mener I med ’indtil videre’? Hvornår regner Toldstyrelsen med, at I lukker e-Export for nye angivelser?

  Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som samarbejder om EUTK-programmet, arbejder efter de frister, som EU har sat. EU-fristen for denne udrulning er 1.12.2023, og den gælder for alle EU-lande.

Ændringer og nye processer

 • Hvor kan jeg finde en oversigt over angivelsestyperne i DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS)?

  I DMS bliver angivelsesarter opdelt i 3 grupper: A-angivelser, B-angivelser og C-angivelser. 

  A-angivelser indgives direkte til udpassagetoldsted. Angivelsesarterne er:  

  • A1 - Summarisk udpassageangivelse 
  • A2 - Summarisk udpassageangivelse - ekspresforsendelser 
  • A3 - Reeksportmeddelse (fraførsel fra både MIO og frizone)


  B-angivelser indgives til eksporttoldstedet (ekspeditionsstedet i e-Export). Angivelsesarterne er: 

  • B1 - Eksportangivelse (EU-varer/T2) og reeksportangivelse (ikke EU-varer/T1) 
  • B2 - Angivelse til passiv forædling 
  • B3 - Angivelse til oplagring af EU-varer 
  • B4 - Angivelse til afsendelse af varer til særlige fiskale områder 


  C-angivelser omfatter ordningen forenklet eksportangivelse. Forenklet eksportangivelse erstatter den tidligere angivelsesart 21, forenklet udførselsangivelse. Angivelsesarterne er:
   

  • C1 - Forenklet eksportangivelse (EU-varer/T2) 
  • C2 - Frembydelse af varer 


  Læs mere på siden:
  Ændringer og nye processer. Her beskrives de væsentligste ændringer fra e-Export til DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS). 

 • Hvilke ændringer kommer der til MRN-udstedelse i forhold til i dag?

  I DMS tildeles angivelsen et MRN allerede ved indsendelse, og ikke som i dag i e-Export, hvor angivelsen tildeles MRN ved frigivelse. Det betyder, at varen først er frigivet til eksport, når angivelsen får status ’Varer frigivet’.

  I DMS er et MRN fortsat 18 karakterer. Det vil ligesom nu bestå af årstal og landekode, og så vil der være et løbenummer på 12 karakterer, som bliver genereret af systemet. Dernæst kommer procedurekoden, altså A, B, C, D eller E. Og til sidst et kontrolciffer.

  Årstal (2) Landekode (2) Løbenummer (12) Procedurekode (Angivelsesart) (1) Kontrolcifre (1)
  23 DK OXX0BT85YNV4 A

  6

  Procedurekoden fortæller ikke præcist hvilken angivelsesart angivelsen er, men henviser til en gruppe af arter.

  Procedurekode til eksport Procedure Angivelsesart
  A Export only B1, B2, B3 or C1
  B Export and exit summary declaration Kombination af A1 eller A2 med B1, B2, B3 eller C1
  C Exit summary declaration only A1 or A2
  D Re-export notification A3
  E Dispatch of goods in relation with special fiscal territories B4

  Så følgende MRN 23DKOXX0BT85YNV4A6, vil være én af følgende angivelsesarter: B1, B2, B3 eller C1. Bemærk, at de anviste procedurekoder er til eksport.

  På det nye MRN, som benyttes i DMS, er det derfor ikke muligt fx at aflæse toldstedskoden.

  Læs mere om de enkelte angivelsesarter.

 • Hvad erstatter en angivelsesart 24 i det nye DMS (forudanmeldelse almindelig udførsel)?

  Forudanmeldelse almindelig udførsel (type 24) udfases i det nye DMS. Man kan i stedet vælge at indsende en B1 prelodged (EXD). Når man er klar til at frembyde varerne, skal der indsendes en C2 frembydelsesmeddelelse. 

  Bemærk, at en B1 prelodged (EXD) bliver ugyldiggjort, hvis den ikke er frembudt efter 30 dage.  

  Alternativet til ovenstående er at oprette en komplet B1, hvor alle oplysninger indtastes fra starten. 

 • Kan man se, om en udførselsangivelse med et MRN er frigivet eller ej?

  Ja, det kan man. Man kan se det på følgende måde i DMS Eksport:

  1. På forsiden finder du en oversigt over virksomhedens udførselsangivelser.
  2. Find den angivelse, hvor du vil tjekke angivelsens status og klik på pilen ud for angivelsen.
  3. Klik på oversigt og du får vist hovedoplysningerne for angivelsen.
  4. Under ’Angivelsens status’ kan du se, om MRN er frigivet eller ej.
 • Er det muligt at tjekke status på MRN lavet af andre?

  Det er muligt at forespørge status for MRN ved at søge på EU’s hjemmeside EU's MRN Follow-up.

  På EU’s side kan man på nuværende tidspunkt ikke lave forespørgsel på angivelser, hvor disse er oprettet og afsluttet i samme EU-land.

 • Kan man se alle udførselsangivelser i både DMS Online og DMS System-til-system?

  Hvis jeres virksomhed laver udførselsangivelser i både en system-til-system-løsning og i onlineløsningen, skal I være opmærksomme på, at alle angivelser kan ses i DMS Online – også dem I laver i DMS System-til-system.

  De angivelser I opretter i DMS Online, vil derimod ikke blive vist i jeres DMS System-til-system-løsning.

 • Hvilke ændringer er der i Manifest?

  Udskiftningen af toldsystemer påvirker også nogle af de systemer, som ikke udskiftes. Det gælder fx Manifest. Ændringerne i Manifest trådte i kraft fra 1. maj 2023. Ændringerne har betydning for de virksomheder, som sender afgangsdeklarationer.

  Får et overblik over ændringerne i Manifest.

   

   

   

Onboarding

Fra NemID til MitID frem mod 31. oktober 2023

 • Hvornår spærres de nuværende virksomheds-, funktions- og medarbejdersignaturer?

  NemID Erhverv udfases gradvist fra 30. juni 2023 til 31. oktober 2023. Det betyder, at de nuværende virksomheds- og funktionssignaturer (VOCES2 og FOCES2) samt medarbejdersignaturer (MOCES2) spærres. På baggrund af Digitaliseringsstyrelsens anbefaling opfordrer vi virksomhederne til at skifte til de nye MitID certifikater (OCES3) i MitID Erhverv inden 30. juni 2023.

  Overgangen til MitID Erhverv påvirker virksomheder, der enten allerede har adgang til DMS Import, eller som har søgt om adgang til DMS Eksport og DMS Forsendelse.

 • Understøtter DMS Online MitID?

  DMS Online understøtter MitID og medarbejdere vil allerede nu kunne logge på testmiljøet med MitID. Det kræver dog, at virksomheden har importeret medarbejdernes nuværende NemID medarbejdersignaturer ind i MitID Erhverv.

  Vær opmærksom på at MitID Erhverv ikke umiddelbart understøtter udenlandske brugere, som ikke har et CPR-nummer og et privat MitID. Læs mere om udenlandske brugere på MitID Erhverv.

 • Hvordan skifter jeg til et MitID-certifikat, som bruger af DMS System-til-system?

  Vi anbefaler, at virksomheder der har adgang til DMS System-til-system via AS4-gateway’en, begynder at bruge et MitID systemcertifikat (FOCES3) eller MitID organisationscertifikat (VOCES3) inden 30. juni 2023.

  Det er allerede muligt at registrere MitID certifikater (FOCES/VOCES) på AS4-gateway’en til integration til DMS for både testmiljøet og produktionsmiljøet, så det er klar, når I kan tage systemet i brug.


  Når I vil skifte til et MitID-certifikat på testmiljøet, skal I:

  1. Sende certifikatets ID til Netcompanys onboarding team. Det gør I ved at oprette en sag i supportværktøjet Toolkit, som I allerede har adgang til. Certifikatets ID er det såkaldte UUID, som består af 36 tegn.
  2. Herefter kan I registrere certifikatet på certifikatportalen til testmiljøet. I DMS Connectivity Guide, som I finder på Skatteforvaltningens GitHub, kan I læse, hvordan I registrerer et certifikat på certifikatportalen.


  Frem til lukningen af NemID den 31. oktober kan jeres NemID virksomhedssignatur fortsat anvendes, men fra det tidspunkt I registrerer MitID certifikatet på certifikatportalen, vil I ikke længere kunne sende angivelser ind til DMS via NemID virksomhedssignaturen.

Dekorativt