Tidsrum for at tage DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS) i brug

Næsten 1000 virksomheder og et endnu større antal brugere kan begynde at indsende angivelser i den nye løsning, når den åbner 1. maj. Men virksomhedernes tidspunkt for at indsende de første angivelser skal koordineres, så virksomheden kan få support, når det sker. Derfor er der tilrettelagt en særlig proces for tildeling af tidsrum begyndende fra 1. maj 2023. 

Fælles for alle virksomheder er, at løsningen skal være testet grundigt af virksomheden, før det tildelte tidsrum for ibrugtagning. 

Virksomheden får mulighed for at ønske

Når du har fået adgang til DMS, vil du i løbet af onboardingforløbet modtage en mail med et spørgeskema. Her beder vi dig om at ønske et tidsrum for, hvornår din virksomhed tager løsningen i brug. Da vi skal koordinere tidsrum for rigtig mange virksomheder, er det vigtigt, at du hurtigt besvarer spørgeskemaet. ​

Du vil blive præsenteret for fem mulige tidsrum, som du kan vælge imellem. Tidsrummene spænder over 14 dage, hvor vi afsætter tid til at yde en særlig support til netop din virksomhed. Vær opmærksom på, at der kun er tale om teknisk support. 

Benytter din virksomhed både DMS System-til-system og DMS Online skal begge løsninger tages i brug i samme tidsrum.

For at kunne yde support til de mange virksomheder, der skal tage DMS i brug senest 1. september, er det nødvendigt, at langt de fleste virksomheder tager løsningen i brug i ét af de første fire tidsrum, som ligger før juli. Der vil kun være et enkelt tidsrum i august.

Volumen_tidsrum

Illustrationen viser, hvornår der planlagt support til virksomhedernes ibrugtagning af DMS i den samlede periode, hvor tidsrummene løber.

Du bliver bedt om at ønske tidsrum i onboardingforløbet, når du har fået adgang til DMS. 

Tildelingen af tidsrum

Vi vil gøre alt for at opfylde din virksomheds ønske, men vi kan desværre ikke garantere, at vi kan imødekomme ønsket. Der vil være et begrænset antal pladser i hvert tidsrum, og det kan derfor være, at virksomheden får et andet tidsrum end ønsket.

Virksomheden får besked om tildelt tidsrum via mail.

Det skal være klar, inden virksomheden vælger tidsrum

Har din virksomhed en it-leverandør til at hjælpe med en system-til-system-løsning, er det nødvendigt at koordinere tidspunktet med dem, inden du vælger tidsrum i spørgeskemaet.

Derudover skal virksomheden have:

  • en gyldig virksomhedssignatur (VOCES-certifikat). Gælder kun for DMS System-til-system
  • gennemført test i testmiljøet
  • tildelt roller og rettigheder, så DMS System-til-system og/eller DMS Online kan tages i brug, når løsningerne er idriftsat.
Dekorativt