FAQ: ofte stillede spørgsmål om nye toldsystemer

Her har vi samlet nogle af de mest stillede spørgsmål om de nye toldsystemer.

Program

 • Hvad står EUTK for?

  EUTK er en forkortelse for EU-toldkodeksen. Toldkodeksen er en forordning på toldområdet, som gælder for alle lande i EU, heriblandt Danmark. EU-toldkodeksen fra 2013 erstatter den tidligere fra 1992. EUTK hedder på engelsk Union Customs Code (UCC).

 • Hvad er EUTK-programmet?

  I EU-toldkodeksen står blandt andet, at alle EU-lande i løbet af en årrække skal udveksle alle data om told elektronisk. Det styres ved hjælp af et arbejdsprogram og en fælles køreplan i EU, den såkaldte Multi-Annual Strategic Plan (MASP). I Danmark gennemføres de nationale opgaver, der følger af MASP'en, i EUTK-programmet.

 • Hvorfor er der øgede krav til dataudveksling mellem EU-landene?

  Med stadig flere varer, der flyttes over grænser, er der behov for, at kvaliteten af toldbehandlingen og kontrollen i EU er ensartet. Derfor skal alle EU-lande leve op til øgede og mere ensartede datakrav, som det er beskrevet i toldkodeksen for alle EU-lande.

Systemer

 • Hvorfor kan Danmark ikke bruge de nuværende toldsystemer?

  Alle eksisterende toldsystemer bliver gennemgået for at se, om de nuværende toldsystemer kan forbedres eller skal udskiftes med helt nye systemer. For langt de fleste danske toldsystemer gælder det, at de skal udskiftes med nye systemer, for at de kan leve op til EUTK's proces- og datakrav.

 • Hvor mange systemer er der tale om?

  Der er tale om et stort antal systemer, som skal udskiftes og implementeres. Men da der endnu ikke er indgået leverandørkontrakter, er det ikke til at sige, præcis hvordan det fremtidige systemlandskab vil se ud, og hvor mange systemer det vil bestå af.

 • Kan der udvikles ens toldsystemer for alle EU-lande?

  De nuværende toldsystemer er meget forskellige fra land til land, og de har sammenhæng med andre nationale systemer. Derfor udvikles der nogle systemer i EU-regi, som er fælles for alle EU-lande, mens andre toldsystemer udvikles af de enkelte EU-lande. De nationale løsninger udvikles i overensstemmelse med EU's specifikationer.

 • Hvilke systemer skal Danmark selv udvikle?

  Danmark udskifter og tilpasser selv nogle af de centrale toldsystemer. Det er fx Declaration Management System (DMS), som skal håndtere import, eksport og EU-forsendelser, og et kontrol- og risikostyringssystem (KRS), som skal håndtere EU-kravene med hensyn til risikovurdering og kontrol.

Tid

 • Hvad er MASP'en?

  MASP'en er en køreplan. Den såkaldte Multi-Annual Strategic Plan (MASP) udfolder tidsplanerne for implementering af de toldsystemer, som skal understøtte kravene i EUTK. Tidsplanerne gælder for alle EU-lande og revideres cirka hvert andet år.

 • Hvornår kommer de første nye toldsystemer?

  De mange nye toldsystemer implementeres løbende over en årrække. I Danmark var det første nye toldsystem et toldbevillingssystem, som blev implementeret i efteråret 2018. De næste systemer kommer i efteråret 2019. Det er alle systemer, som er udviklet i EU, men tilpasset nationale forhold.

 • Hvornår skal implementeringerne være gennemført?

  De sidste implementeringer af toldsystemerne forventes p.t., ud fra de fastsatte tidsfrister i EU's toldkodeks, at være gennemført i 2025, og frem til da vil en række toldsystemer løbende være blevet implementeret. Tidsplanerne for de løbende implementeringer fremgår af EU's MASP.

Omkostninger

 • Hvem har bestemt, at Danmark skal have nye toldsystemer?

  Alle EU-lande skal leve op til de samme øgede krav om elektronisk dataudveksling, fordi alle EU-lande er underlagt den fælles lovgivning på toldområdet. For at leve op til de nye processer og krav har de danske myndigheder vurderet, at det i vidt omfang er nødvendigt at anskaffe nye toldsystemer.

 • Hvad kommer det samlede it-projekt til at koste?

  Det er en omfattende it-opgave, og dermed også omkostningstungt. Men på nuværende tidspunkt kan man ikke sige, hvad de samlede forventede omkostninger bliver, da det blandt andet afhænger af leverandørkontrakter, som ikke er indgået endnu.

Dekorativt