Nye systemer der understøtter sikkerhed og sikring

​1. oktober 2021 tilsluttede Danmark sig et nyt fælleseuropæisk importkontrolsystem, Import Control System 2 (ICS2), som understøtter sikkerhed og sikring. Danmark tilslutter sig anden del af ICS2 1. marts 2023, hvor der indføres fuld risikoanalyse for luftfragt. Danmark tilslutter sig importkontrolsystemet over tre udrulninger frem til marts 2024. 

Tilslutningen til ICS2 sker over tre udrulninger

Ved første tilslutning til ICS2 den 1. oktober 2021 indførtes risikoanalyse for post- og kurérforsendelser med fly. Her var målgruppen postvæsen og ekspreskurérer. 

Ved anden tilslutning til ICS2 den 1. marts 2023 indføres fuld risikoanalyse for luftfragt. Målgruppen for anden udrulning er derfor postvæsen, ekspreskurérer, speditører og logistikvirksomheder samt luftfragtselskaber. 

Tredje og sidste tilslutning den 1. marts 2024 omfatter fuld risikoanalyse af forsendelser, som kommer med skib, via vej eller i tog. 

Overblik over ICS2-målgrupper inkl. tidslinje.
Dekorativt