EU's nye importkontrolsystem

​ICS2 er et nyt, fælleseuropæisk importkontrolsystem. Formålet med ICS2 er at forhindre farlige varer i at komme ind i EU. Det stiller skærpede krav til virksomheder, som er involveret i at transportere varer ind i EU fra lande uden for EU.

ICS2 bliver rullet ud i tre dele:

  • Første del trådte i kraft 1. oktober 2021, hvor der kom nye krav til post- og kurérforsendelser med fly. Her var målgruppen postvæsen og ekspreskurérer. 
  • Anden del træder i kraft 1. marts 2023, hvor de nye krav gælder for al luftfragt. Målgruppen for anden udrulning er postvæsen, ekspreskurérer, speditører, logistikvirksomheder, luftfragtselskaber og handlingselskaber. 
  • Tredje og sidste del af ICS2 træder i kraft 1. marts 2024, hvor de nye krav gælder fragt via vand, vej og jernbane ind i EU fra lande uden for EU.
Overblik over ICS2-målgrupper inkl. tidslinje.
Dekorativt