Tilslutning til ICS2 for fragt via skib, vej og tog

Ved tredje udrulning af ICS2 1. marts 2024 indføres fuld risikoanalyse af fragt transporteret med skib, via vej eller i tog. Virksomhederne skal levere fuldstændige ENS-data (Entry Summary Declarations) for samtlige forsendelser i denne sektor inkl. post- og kurérforsendelser.

Før ankomst til EU skal virksomheden indsende data til en fuld Entry Summary Declaration (ENS-angivelse). ENS-angivelsen skal bruges til at lave en pre-arrival-analyse.

Ved ICS2 for luftfragt indføres også en pre-load-analyse, hvor virksomheden skal indsende data allerede før, flyet lastes. Der kommer ikke pre-load-analyse på ICS2 for skib, vej og tog.

For skibsfragt gælder det dog ligesom i dag, at virksomheden skal indsende ENS-angivelsen minimum 24 timer før, skibet lastes.

De virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser via eget it-system, skal deltage i en conformance-test op imod EU's systemer. EU-Kommissionen forventer, at testvinduet åbner den 1. juli 2023.

Dekorativt