Tilslutning til ICS2 for vand, vej og jernbane

Ved tredje udrulning af ICS2 1. marts 2024 indføres fuld risikoanalyse for fragt transporteret via vand, vej og jernbane. Virksomhederne skal levere fuldstændige ENS-data (Entry Summary Declarations) for samtlige forsendelser i denne sektor inkl. post- og kurérforsendelser.

Før ankomst til EU skal virksomheden indsende data til en fuld Entry Summary Declaration (ENS-angivelse). ENS-angivelsen skal bruges til at lave en pre-arrival-analyse.

Ved ICS2 for luftfragt indføres også en pre-load-analyse, hvor virksomheden skal indsende data allerede før, flyet lastes. Der kommer ikke pre-load-analyse på ICS2 for vej, vand og jernbane.

For skibsfragt gælder det dog ligesom i dag, at virksomheden skal indsende ENS-angivelsen minimum 24 timer før, skibet lastes.

De virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser via eget it-system, skal deltage i en conformance-test op imod EU's systemer. EU-Kommissionen forventer, at testvinduet åbner den 1. juli 2023.

Dekorativt