Tilslutning og testforløb for ICS2 for vand, vej og jernbane

De virksomheder, som skal deltage via dansk EORI-nummer, skal kontakte Toldstyrelsens Servicedesk med henblik på teknisk onboarding. Har virksomheden EORI-nummer fra et andet EU-land, er det dette lands toldmyndigheder, man skal i dialog med. En virksomhed kan kun have ét EORI-nummer.

Virksomhederne skal kobles på ICS2 mellem 1. marts 2024 og 31. marts 2025. Den enkelte virksomhed aftaler med Toldstyrelsen, hvornår de overgår fra ICS til ICS2. Forventningen er, at virksomheder, som indsender master-transportdokumenter, skal kobles på først, og at virksomheder, som indsender house-transportdokumenter, kobles på bagefter. Vi afventer dog en detaljeret tidsplan fra EU-Kommissionen. Herunder kan du se EU's overordnede tidsplan for ICS2 for vand, vej og jernbane.

ICS2 R3 Tidsplan

Virksomheder kan indsende data til EU-systemet STI på to måder: Via en system-til-system-løsning, det vil sige virksomhedens eget it-system, eller via EU’s onlineløsning.

De virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser via eget it-system, skal deltage i en conformance-test op imod EU's systemer. Testvinduet åbner i juli 2023. Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som står for at koordinere og forberede testen mellem virksomhederne og EU.

Testen er en selfservice-test, som skal gennemføres af en virksomhed eller dens it-leverandør. Testen udføres i EU's conformance-test-miljø op imod STI, hvor der simuleres svar og beskeder. EU kræver, at de forskellige testcases skal bestås, før virksomheden kan kobles på STI.

EU er i gang med at udarbejde dokumentationen, der beskriver de forskellige conformance-test-krav til virksomhederne, fx testcases og testdata. Dokumentationen forventes at blive publiceret via EU’s ICS2-hjemmeside.

Skal din virksomhed bruge onlineløsningen? 

Hvis din virksomhed ikke udvikler jeres egen it-løsning, men i stedet skal bruge EU’s onlineløsning, skal I ikke conformance-teste. Onlineløsningen hedder Shared Trader Interface-Shared Trader Portal (STI-STP), og den kan bruges til at oprette, redigere og slette ENS-angivelser.

Hvad skal I gøre?

Hvis din virksomhed er i målgruppen for ICS2, skal du starte med at kontakte Toldstyrelsens Servicedesk. Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er i målgruppen, kan Servicedesk også hjælpe med at afklare det. Det er kun virksomheder med dansk EORI-nummer, som skal i kontakt med Toldstyrelsen.

Hvis det er relevant, bliver I derefter kontaktet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for at påbegynde onboarding til at bestå conformance-testen. Hvis I bliver berørt af ICS2 men ikke skal conformance-teste, bliver I kontaktet af Toldstyrelsen med henblik på toldfaglig onboarding.

Det gamle ICS-system kører parallelt

Det danske ICS-system vil være i drift i overgangsperioden, indtil alle virksomheder er tilsluttet ICS2 (det vil sige systemet STI). Når en virksomhed er kommet over på STI, skal den ikke længere bruge ICS-systemet. Forsendelser, der er oprettet i det gamle ICS-system, skal dog afsluttes i samme system.