Tilslutning til ICS2 for luftfragt

1. marts 2023 træder EU’s nye importkontrolsystem, ICS2, i kraft for alle flyforsendelser til EU fra lande uden for EU. Det stiller nye krav til de virksomheder, som er involveret i at transportere varer ind i EU med fly.

Danmark har bedt EU-Kommissionen om udskydelse til den 31. oktober 2023 i forhold til den nationale del af tilslutningen til ICS2. Danmark er i dialog med EU-Kommissionen om udskydelsen.

Udskydelsen har ikke betydning for opkoblingen til EU's system eller for de data, der skal sendes ind. Danske virksomheder skal derfor stadig leve op til de nye ICS2-krav, fra de bliver koblet på det nye system senest 2. oktober.

Tilslutningen til ICS2 for luftfragt stiller skærpede krav til virksomheder, som indfører varer til EU via luftfragt. Tilslutningen berører postvæsen, kurérer, luftfragtselskaber, transportører og speditører samt disses it-leverandører.

Hvor der i første fase af ICS2 blev indført nye ENS-angivelser (Entry Summary Declarations) og risikoanalyser for post- og kurérforsendelser, der transporteres med fly fra et land uden for EU og ind i EU, tilføjes der i anden fase af ICS2 ENS-angivelser og fuld risikoanalyse for al luftfragt.  

Nye krav til de berørte virksomheder 

Der kommer to risikoanalyser på luftfragt ind i EU: pre-load og pre-arrival. Det stiller nye krav til de virksomheder, som er berørt af tilslutningen: 

  • Pre-load: Som noget nyt skal virksomheden indsende en ENS-angivelse med Pre-Load Advance Cargo Information (PLACI), også kaldet en forsimplet ENS, allerede inden flyet lastes. 
  • Pre-arrival: Før ankomst til EU indsendes en fuldstændig ENS-angivelse.Denne skal indsendes senest fire timer før ankomst til EU. Ved flyvninger under fire timer skal den indsendes, før flyet letter. 
  • Luftfragtselskabet skal indsende en ICS2 Arrival Notification senest ved ankomst til første EU-land. 
  • Virksomheden kan blive bedt om at levere yderligere informationer (Request for Information, RfI) eller udføre en screening (Request for Screening, RfS) af den enkelte forsendelse som en del af toldmyndighedernes risikovurderingsproces. Virksomheden får derefter en tilbagemelding fra toldmyndighederne om, hvorvidt forsendelsen udgør en risiko for flysikkerheden (Do Not Load, DNL) eller ej (Assessment Complete, AC). 

Der kommer nye ENS-angivelser 

Med første udrulning af ICS2, som Danmark tilsluttede sig 1. oktober 2021, kom der tre nye typer af ENS-angivelser. Med anden udrulning kommer 14 mere til. En komplet ENS-angivelse består af en række F-beskeder og kan indeholde mellem én og fire beskeder. Det er ikke nødvendigvis samme virksomhed, der indsender alle F-beskederne. Med udrulningen bliver det nemlig muligt for virksomheder af samarbejde om at udfylde ENS-angivelser.

Datakrav og releases for ICS2 visualiseret

Alle berørte virksomheder har medansvar for ENS-oplysninger 

Det er luftfragtselskabet (carrier), der har ansvaret for at indsende ENS-angivelser. Men alle virksomheder, der har relevante oplysninger til ENS-angivelserne, er forpligtet til at supplere med oplysninger. Det kan de enten gøre til luftfragtselskabet eller som noget nyt direkte i EU’s system, Shared Trader Interface (STI). På den måde kan virksomhederne dele opgaven med at udfylde ENS-angivelser uden at dele deres oplysninger med andre virksomheder. 

Luftfragtselskabet kan samtidig lave en aftale om, at ENS-angivelserne indsendes af en repræsentant for luftfragtselskabet eller enhver anden, som er i stand til at få varerne frembudt. Det samme gælder ankomstmeddelelsen og ankomstdeklarationen til Manifest. Det er dog stadig luftfragtselskabet, der har det overordnede ansvar. 

De involverede virksomheder skal derfor aftale, hvem der gør hvad, så de sikrer, at oplysningerne i ENS-angivelserne er korrekte og præcise. På den måde kan Toldstyrelsen nå at risikoanalysere fragten og godkende, at flyet lastes. 

Modellen viser et eksempel på de aktører, der kan være involveret i ICS2-processen, og på hvordan ansvaret kan være fordelt. 

Aktører i ICS2 processen visualiseret

Konsekvenser for virksomhederne 

Det er afgørende for virksomhedens forretning, at de nye krav overholdes. Det vil sige, at ENS-angivelserne udfyldes korrekt, og at virksomheden reagerer rettidigt på anmodninger om screening (RfS) eller yderligere oplysninger (RfI). Overholdes kravene ikke, risikerer virksomheden, at en ENS-angivelse bliver afvist, at forsendelsen bliver stoppet ved EU’s toldgrænse, eller at varen ikke bliver frigivet. 

I værste fald kan en virksomheds godkendelse til at transportere forsendelser til EU fra en given lokation blive trukket tilbage.

Ændringer i Manifestsystemet 

Med udrulningen kommer der også ændringer i Manifest, som vil påvirke virksomhederne. Danmark har bedt EU-Kommissionen om udskydelse til 31. oktober 2023 på den del, som berører Manifest. Vi kender derfor først de præcise ændringer til Manifest, når vi kommer tættere på den dato. Enkelte ting kan vi allerede sige nu: 

  • Hovedprocessen i Manifest vil fremover i store træk være den samme som i dag, men der vil komme nye beskeder som fx fejlkoder på grund af de nye ICS2-krav. 
  • ENS-angivelser oprettet på de nye processer for flytransport skal fremover også henvises til i Manifest. Tidligere har man udelukkende henvist til ENS-angivelser, der er oprettet i det gamle ICS-system. 
  • Der kan forventes dataændringer til ankomstdeklarationen (IEA44/47) på grund af nye niveauer i ENS-angivelserne. 
  • I forbindelse med tilslutningen til ICS2 kan virksomheden indgå i en test for erhverv (TFE) til Manifest. Det kommer der information ud om i Toldstyrelsens nyhedsbrev.

Tilmeld dig Toldstyrelsens nyhedsbrev.

Er du i tvivl om, hvorvidt tilslutningen til ICS2 er relevant for din virksomhed? 

Læs mere om afklaring og testforløb.

Hvis du har spørgsmål til ICS2, og hvordan tilslutningen vil påvirke din forretning, er du også velkommen til at kontakte Toldstyrelsen via telefon eller mail.

Dekorativt