Afklaring og testforløb: Er din virksomhed en del af tilslutningen?

Tilslutning til anden udrulning af ICS2 kan være afgørende for den enkelte virksomheds forretning. Det er derfor vigtigt, at virksomheden afklarer, om de skal være med i denne udrulning eller først ved tredje udrulning i 2024. Dette afhænger af virksomhedens forretningsmodel. 

Hvis din virksomhed bidrager med data til ENS-angivelser for varer, der kommer til EU med fly, er udrulningen relevant for dig. De virksomheder, som skal deltage via dansk EORI-nummer, får behov for dialog med Toldstyrelsen om teknisk onboarding. Har virksomheden EORI-nummer fra et andet EU-land, er det dette lands toldmyndigheder, man skal i dialog med. Udrulningen er også relevant for de softwareleverandører, der repræsenterer de nævnte. 

Hvis anden del af ICS2 er relevant for din virksomhed, kræver det, at de interne forberedelser sættes i gang hurtigst muligt.

Testforløb for virksomheder​​ 

Udrulningen sker i marts 2023, og derfor skal udviklingen eller tilpasningen af systemer ske nu. Både fordi det er en kompliceret øvelse, der ofte vil skulle gennemføres af virksomhedens eksterne it-leverandør, men også fordi det skal integreres op mod EU's systemer. ENS-angivelser sendes til EU’s system Shared Trader Interface (STI). Det kan gøres via en onlineløsning, hvor virksomheden går ind via en almindelig browser, eller via en system-til-system-løsning, hvor virksomhedens eget system integreres op mod STI.

Tilslutning til ICS2 kræver en conformance-test 

Tilslutningen til ICS2 kræver, at hver enkelt virksomhed gennemfører en conformance-test op mod EU-systemerne for at kunne gå live og dermed fortsætte forretningen. Conformance-testen er en selfservice-test, som gennemføres i EU’s testmiljø. Hvis virksomheden bruger en it-leverandør til at sende ENS-angivelser, er det denne, der skal deltage i testen. Vinduet for conformance-test åbner den 15. juli 2022 og løber til den 14. februar 2023. Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der står for at koordinere testen.

Modellen viser EU’s tidsplan for test og idriftsættelse for ICS2 for luftfragt.

Tidslinje og testplan for ICS2

Selve tilslutningen til ICS2 sker i udrulningsvinduer, så ikke alle virksomheder kommer på systemet på én gang. Udrulningsvinduet tildeles den enkelte virksomhed. 

For postvæsen og ekspreskurérer, som allerede er tilsluttet første del af ICS2, sker switchover hen over 1-2 dage. Her skifter virksomhederne fra at bruge ICS2-beskeder fra første udrulning af ICS2 til at bruge ICS2-beskeder for anden udrulning af ICS2.

Sådan tilmelder du dig conformance-test 

Hvis din virksomhed skal deltage i conformance-testen, skal du hurtigst muligt give besked til Toldstyrelsens Servicedesk. Her skal du oplyse virksomhedens navn og EORI-nummer. Du har også mulighed for at ønske, hvornår test-vinduet skal ligge. Vi sender dit ønske videre til EU, som vender tilbage med en bekræftelse på testvinduet eller anviser en anden periode. Jo før, du tilmelder dig test, jo større er sandsynligheden for, at du får det ønskede test-vindue. 

Når virksomheden er tilmeldt test, bliver du kontaktet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som står for den tekniske onboarding til testen. 

Servicedesk kan også hjælpe med at afklare, om conformance-test er relevant for din virksomhed.

Skal din virksomhed bruge onlineløsningen? 

Hvis din virksomhed ikke udvikler jeres egen it-løsning, men i stedet skal bruge EU’s onlineløsning, skal I ikke conformance-teste. Onlineløsningen hedder Shared Trader Interface-Shared Trader Portal (STI-STP), og den kan bruges til at oprette, redigere og slette ENS-angivelser. 

Onlineløsningen har en række begrænsninger for virksomheder, som udvikler egen it-løsning. Du kan nemlig ikke oprette en ENS via jeres egen it-løsning for så at redigere eller slette den gennem onlineløsningen, eller den anden vej rundt. Du har dog mulighed for læseadgang i onlineløsningen. 

For at få adgang til STI – STP kan du kontakte Servicedesk.

Dekorativt