Afklaring og testforløb: Skal din virksomhed på ICS2 for luftfragt?

Tilslutning til ICS2 kan være afgørende for den enkelte virksomheds forretning. Hvis din virksomhed bidrager med data til ENS-angivelser for varer, der kommer til EU med fly, er ICS2 for luftfragt relevant for dig.

De virksomheder, som skal deltage via dansk EORI-nummer, skal kontakte Toldstyrelsens Servicedesk med henblik på teknisk onboarding. Har virksomheden EORI-nummer fra et andet EU-land, er det dette lands toldmyndigheder, man skal i dialog med.

Testforløb for virksomheder​​ 

Tilslutningen sker fra marts 2023, og derfor skal udviklingen eller tilpasningen af systemer ske nu. Både fordi det er en kompliceret øvelse, der ofte vil skulle gennemføres af virksomhedens eksterne it-leverandør, men også fordi det skal integreres op mod EU's systemer.

ENS-angivelser sendes til EU’s system Shared Trader Interface (STI). Det kan gøres via en onlineløsning, hvor virksomheden går ind via en almindelig browser, eller via en system-til-system-løsning, hvor virksomhedens eget system integreres op mod STI.

Tilslutning til ICS2 kræver en conformance-test 

Tilslutningen til ICS2 kræver, at hver enkelt virksomhed gennemfører en conformance-test op mod EU-systemerne for at kunne gå live og dermed fortsætte forretningen. Conformance-testen er en selfservice-test, som gennemføres i EU’s testmiljø. Hvis virksomheden bruger en it-leverandør til at sende ENS-angivelser, er det denne, der skal deltage i testen. Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der står for at koordinere testen.

Modellen viser EU’s tidsplan for test og idriftsættelse for ICS2 for luftfragt.

Tidslinje og testplan for ICS2

Virksomheder kobles på EU-system i udrulningsvinduer

Selve tilslutningen til EU-systemet STI sker i udrulningsvinduer, så ikke alle virksomheder kommer på systemet på én gang.

Derfor skal de virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser eller ankomstnotifikationer til STI, kobles på systemet. Det gælder både virksomheder, som bruger eget it-system, virksomheder som bruger en ekstern it-leverandør, og virksomheder, som skal bruge EU’s online-løsning. Du kan læse mere om onlineløsningen længere nede.

Tilslutningen sker i udrulningsvinduer alt efter branche, og vinduerne ligger imellem 1. marts og 2. oktober 2023: 

  • Første vindue er for transportører, softwareleverandører og virksomheder, som indsender ENS-angivelser på vegne af transportører. Vinduet ligger mellem 1. marts og 30. juni. 
  • Andet vindue er for øvrige sektorer, herunder speditører og handlingselskaber. Vinduet ligger mellem 1. juli og 2. oktober. 

Toldstyrelsen koordinerer, hvornår de enkelte virksomheder går på systemet. Du kan kontakte Toldstyrelsens Servicedesk for at aftale, hvornår din virksomhed kobles på STI.

For postvæsen og ekspreskurérer, som allerede er tilsluttet første del af ICS2, sker switchover hen over 1-2 dage. Her skifter virksomhederne fra at bruge ICS2-beskeder fra første udrulning af ICS2 til at bruge ICS2-beskeder for anden udrulning af ICS2.

Skal din virksomhed bruge onlineløsningen? 

Hvis din virksomhed ikke udvikler jeres egen it-løsning, men i stedet skal bruge EU’s onlineløsning, skal I ikke conformance-teste. Onlineløsningen hedder Shared Trader Interface-Shared Trader Portal (STI-STP), og den kan bruges til at oprette, redigere og slette ENS-angivelser. 

Onlineløsningen har en række begrænsninger for virksomheder, som udvikler egen it-løsning. Du kan nemlig ikke oprette en ENS via jeres egen it-løsning for så at redigere eller slette den gennem onlineløsningen, eller den anden vej rundt. Du har dog mulighed for læseadgang i onlineløsningen. 

For at få adgang til STI – STP kan du kontakte Servicedesk.

Dekorativt