Tilslutning til ICS2 for post- og kurérforsendelser

Import Control System 2 (ICS2) er et nyt fælleseuropæisk importkontrolsystem, som Danmark tilslutter sig 1. oktober 2021. Importkontrolsystemet implementeres i tre udrulninger frem til marts 2024.

Importkontrolsystemet har til formål at risikoanalysere importerede varer for at afdække, om de udgør en sikkerhedsmæssig eller sundhedsmæssig trussel. Det handler derfor ikke om, hvorvidt der bliver betalt den korrekte told og moms.

For Danmark betyder tilslutningen til ICS2 at en række funktionaliteter skal implementeres i EU-systemer, kontrolsystemer og øvrige systemer.

Toldstyrelsen er blandt andet ved at implementere kontrol-, risikostyrings- og afrapporteringssystemet, KRIA, så Toldstyrelsen kan understøtte kontrollen, når ICS2 tages i brug. Formålet er, at vi skal kunne modtage og behandle data fra EU og afrapportere på de kontroller, der gennemføres.

Første udrulning af ICS2 vedrører risikoanalyse af post- og kurérforsendelser, som kommer med fly fra lande uden for EU. I praksis betyder det, at der tilføjes et ekstra lag af risikoanalyse, da der skal laves en pre-load- og pre-arrival-analyse. Ydermere skal der Entry Summary Declarations (ENS) på samtlige post- og kurérforsendelser, der transporteres med fly.

Udbyttet af første udrulning bliver at forbedre datakvaliteten og skabe flere og mere strukturerede data, ligesom det skal være lettere at dele data på tværs af EU.

Ændringer i Manifest ved udrulningen af ICS2

Manifest er et nationalt system og kan ses som toldsystemernes blæksprutte.

Når en vare lastes på fx et fly udarbejder transportøren en ankomstdeklaration. Manifest kontrollerer referencerne i ankomstdeklarationen ved at slå referencerne op i ICS og importsystemet. Når varen ankommer til destinationen, sender transportøren en ankomstmeddelelse, og Manifest tjekker igen oplysningerne. Herefter sender Manifest en meddelelse ud til de forskellige systemer om, at varerne nu er ankommet.

Det er primært det danske postvæsen, som vil opleve ændringer i Manifestsystemet ved første release af ICS2, og ændringerne vedrører ankomstprocesserne.

Når vi kommer frem til anden og tredje udrulning af ICS2, vil der være flere ændringer i Manifest, som påvirker en større målgruppe.

Vi vil løbende kommunikere ændringer og tilpasninger i Manifest, som vil påvirke virksomhederne. Vi kender dog først de endelige ændringer, i takt med at vi kommer nærmere de enkelte udrulninger.

Dekorativt