Tilslutning til ICS2 for post- og kurérforsendelser

ICS2 er et nyt, fælleseuropæisk importkontrolsystem, som Danmark tilsluttede sig 1. oktober 2021. Importkontrolsystemet implementeres i tre dele frem til marts 2024. Første del trådte i kraft 1. oktober 2021, hvor der kom nye krav til post- og kurérekspresforsendelser med fly fra lande uden for EU.

Med første del af ICS2 er der blevet tilføjet et ekstra lag af risikoanalyse for den berørte forsendelsestype. Det betyder, at virksomhederne skal indsende en såkaldt ENS-angivelse (Entry Summary Declaration, på dansk Summarisk indpassageangivelse) både før, flyet lastes (pre-load), og før flyet ankommer til EU (pre-arrival).

Ændringer i Manifest ved udrulningen af ICS2

Manifest er et nationalt system og kan ses som toldsystemernes blæksprutte.

Når en vare lastes på fx et fly, udarbejder transportøren en ankomstdeklaration. Manifest kontrollerer referencerne i ankomstdeklarationen ved at slå referencerne op i ICS og importsystemet. Når varen ankommer til destinationen, sender transportøren en ankomstmeddelelse, og Manifest tjekker igen oplysningerne. Herefter sender Manifest en meddelelse ud til de forskellige systemer om, at varerne nu er ankommet.

Det er primært det danske postvæsen, som har oplevet ændringer i Manifestsystemet ved første udrulning af ICS2, og ændringerne vedrører ankomstprocesserne.

Når vi kommer frem til anden og tredje udrulning af ICS2, vil der være flere ændringer i Manifest, som påvirker en større målgruppe.

Vi vil løbende kommunikere ændringer og tilpasninger i Manifest, som vil påvirke virksomhederne. Vi kender dog først de endelige ændringer i takt med, at vi kommer nærmere de enkelte udrulninger.

Dekorativt