Tilslutning til ICS2 for fragt via skib, vej og tog

Ved tredje udrulning af ICS2 1. marts 2024 indføres fuld risikoanalyse af fragt transporteret med skib, via vej eller i tog. Virksomhederne skal levere fuldstændige ENS-data (Entry Summary Declarations) for samtlige forsendelser i denne sektor inkl. post- og kurérforsendelser.

Dekorativt