Import

Den nye toldangivelsesløsning rummer både import, eksport og EU-forsendelse i én og samme løsning. Det gør toldangivelsesløsningen til den største og vigtigste samlede løsning, som Toldstyrelsen, i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, udvikler og implementerer frem mod udgangen af 2025. I Danmark har vi besluttet at kalde løsningen DMS (Declaration Management System). 

Model af toldangivelsesløsningen

I anden del af DMS Import sættes hele den resterende del af importløsningen i drift, hvor H7 og e-handelspakken, som blev sat i drift den 1. juli 2021, blot var et lille delelement. De ændringer der kommer, når anden del af DMS Import udrulles, er langt større. 

Arbejdet med udrulningen af nye toldsystemer sker efter stramme EU-tidsplaner. I EU-tidsplanen kan man få overblik over de største systemudrulninger, der er i vente frem mod udgangen af 2025.

Det nuværende importsystem lukkes 

I forbindelse med at anden del af DMS Import tages i brug, lukkes det nuværende importsystem for nye indtag af angivelser. Konkret betyder det, at det ikke længere vil være muligt at lave nye angivelser i det nuværende importsystem. Alle angivelser vil blive færdigbehandlet i det system, hvor de er blevet oprettet. Altså bliver en angivelse, som er indsendt til det nuværende importsystem færdigbehandlet i det system, og angivelsen bliver derfor ikke flyttet med over i DMS Import.  

Hvem bliver påvirket af anden del af DMS Import?

Når anden del af DMS Import bliver sat i drift, vil det medføre store ændringer for rigtig mange virksomheder. Anden del omfatter nemlig al import af varer fra lande uden for EU. Det berører således alle brancher, som importerer varer, hvad enten det er til fri omsætning, toldoplag, aktiv forædling eller hører under en anden toldprocedure. Det vil betyde nye krav til it-løsninger og eventuelt forandringer i arbejdsgange hos virksomhederne.

Målgruppen for DMS Import er: 

  • Virksomheder, der laver og indsender angivelser på vegne af sig selv
  • Virksomheder (toldrepræsentanter), der laver og indsender angivelser på vegne af en importør
  • Importører, der får en toldrepræsentant til at angive for sig. Importørerne skal selv sikre, at de har og kan sende de påkrævede oplysninger til deres toldrepræsentant
  • Softwareleverandører. 

Det er endnu ikke alle ændringer for virksomheder, der er fastlagt, men de bliver løbende afklaret. På nuværende tidspunkt ligger to meget store ændringer allerede helt fast:

  • Der skal leveres langt flere oplysninger, når der skal angives varer  
  • Der kommer en ny angivelse til midlertidig opbevaring.
Dekorativt