Import, anden udrulning af toldløsningen

Anden del af importsystemet er en af de største og vigtigste udrulninger af de nye toldsystemer. I anden del af importsystemet idriftsættes hele det resterende importsystem, hvor H7 og e-handelspakken, som blev idriftsat den 1. juli 2021, blot var et lille delelement. De ændringer der kommer i forbindelse med anden udrulning af importsystemet er langt større.

Arbejdet med udrulningen af nye toldsystemer sker efter stramme EU-tidsplaner, og det forventes at anden del af importsystemet går i drift i slutningen af 2022. I EU-tidsplanen kan man få overblik over de største systemudrulninger, der er i vente frem til udgangen af 2025. 

Det nuværende importsystem lukkes 

I forbindelse med at anden del af det nye importsystem tages i brug, lukkes det nuværende importsystem for nye indtag af angivelser. Konkret betyder det, at det ikke længere vil være muligt at lave nye angivelser i det nuværende importsystem. Alle angivelser vil blive færdigbehandlet i det system, hvor de er blevet oprettet. Altså bliver en angivelse indsendt til det nuværende importsystem færdigbehandlet i det system, og angivelsen bliver derfor ikke flyttet med over i det nye importsystem.  

Hvem bliver påvirket af anden udrulning af importsystemet?

Når anden del af det nye importsystem går i drift i slutningen af 2022, vil det medføre store ændringer for rigtig mange virksomheder. Anden del omfatter nemlig al import af varer fra lande uden for EU. Det berører således alle brancher, som importerer varer, hvad enten det er til fri omsætning, toldoplag, aktiv forædling eller hører under en anden toldprocedure. Det vil betyde nye krav til it-løsninger og eventuelt forandringer i arbejdsgange hos virksomhederne.

Målgruppen til det nye importsystem er: 

  • Virksomheder, der laver og indsender angivelser på vegne af sig selv
  • Virksomheder (toldrepræsentanter), der laver og indsender angivelser på vegne af en importør
  • Importører, der får en toldrepræsentant til at angive for sig. Importørerne skal selv sikre, at de har og kan sende de påkrævede oplysninger til deres toldrepræsentant
  • Softwareleverandører. 

Det er endnu ikke alle ændringer for virksomheder, der er fastlagt, men de bliver løbende afklaret. På nuværende tidspunkt ligger to meget store ændringer allerede helt fast:

  • Der skal leveres langt flere oplysninger, når der skal angives varer  
  • Der kommer en ny angivelse til midlertidig opbevaring.
EUTK Intrasider 17