EU stiller krav om flere oplysninger, og der kommer nye angivelsestyper

EU stiller krav om et øget antal oplysninger, som fremadrettet skal sendes med angivelser og meddelelser til toldmyndighederne. Toldprocesserne vil være de samme som før, men de velkendte angivelser udgår, og nye skal tages i brug. 

  • Fuldstændig ekspres bliver til en række standardtoldangivelser: H1-H6. 
  • Forenklet ekspres bliver til forenklet toldangivelse: I1
  • Frembydelse af varer for toldmyndighederne: I2, G3
  • Meddelelser om ankomst: G2, G5
  • Angivelse til midlertidig opbevaring: G4

Grafikken viser hvilke angivelsestyper, der eksisterer i dag og hvilke angivelser, som skal tages i brug, når toldangivelsesløsningen til import bliver taget i brug. 

Oversigt over nuværende toldangivelsestyper og kommende toldangivelsestyper efter implementeringen af toldangivelsesløsningen til import

Hver ny angivelse kommer med sit eget datasæt. 

En af udfordringerne ved de nye angivelsestyper er, at virksomhederne både skal finde flere data og de rigtige data. Samtidig skal virksomhederne vælge den rette angivelsestype. Derfor må virksomhederne også forvente, at kravene om at levere flere data kan give ændrede arbejdsgange. Der skal afsættes tid og ressourcer til it-udviklingsopgaven allerede nu. 

Dekorativt