Midlertidig opbevaring flyttes fra Manifestsystemet til toldangivelsesløsningen til import

Når anden del af toldangivelsesløsningen til import bliver idriftsat, flyttes ​midlertidig opbevaring (MIO) fra Manifestsystemet til den nye toldangivelsesløsning. Det er relevant for alle, som har en bevilling til midlertidig opbevaring. Det betyder konkret at: 

  • Oprettelse og efterbehandling af midlertidig opbevaring fremover skal laves i toldangivelsesløsningen til import, med det såkaldte G4-datasæt 
  • Efterbehandling og berigtigelse vil fremover ske i det samme system, altså toldangivelsesløsningen til import
  • Der skal dog fortsat meldes faktisk ankomst i Manifestsystemet på en MIO. 

En midlertidig opbevaring bliver behandlet i det system, som den blev oprettet i. Altså vil en midlertidig opbevaring oprettet i Manifestsystemet blive efterbehandlet i Manifestsystemet, også efter anden del af toldangivelsesløsningen til import er taget i brug, men det vil ikke længere være muligt at oprette en ny midlertidig opbevaring i Manifestsystemet. 

Dekorativt