Import, første udrulning af toldangivelsesløsningen

Første udrulning af toldangivelsesløsningen til import understøtter e-handel og en ny toldangivelse med et reduceret datasæt, det såkaldte H7.

Med e-handelspakken indføres der moms på alle pakker uanset værdi. Hvor borgere tidligere har været fritaget for at betale moms på pakker med en værdi fra 0-80 kr. fra lande uden for EU, er der altså fra 1. juli 2021 indført moms på samtlige pakker. Denne ændring har en stor betydning for alle borgere, som køber billige pakker uden for EU.

For virksomheder har de nye momsregler også konsekvenser. Virksomheder skal i bestemte tilfælde fremover registrere sig og afregne moms i de lande i EU, hvor virksomheden sælger varer og elektroniske ydelser m.m. til private forbrugere. Virksomheder har muligheden for at tilmelde sig Moms One Stop Shop, som gør det mere enkelt at følge de nye regler.

Angivelse med reduceret datasæt, H7

Når der indføres moms på alle pakker uanset værdi, forventes der også langt flere toldangivelser efter 1. juli 2021. Af samme årsag tilbydes virksomheder muligheden for at angive med et reduceret datasæt, H7. Denne mulighed gøres tilgængelig i første udrulning af toldangivelsesløsningen til import.

Angivelse med reduceret datasæt, H7, kan tilgås på to måder: en system-til-system-løsning og en onlineløsning. 

Målgruppen for angivelsen er primært postvæsnet og ekspreskurérer.

Ændringer i Manifest ved første udrulning af import

Manifest er et nationalt system og kan ses som toldsystemernes blæksprutte.

Når en vare lastes på fx et fly udarbejder transportøren en ankomstdeklaration. Manifest kontrollerer referencerne i ankomstdeklarationen ved at slå referencerne op i ICS og importsystemet. Når varen ankommer til destinationen, sender transportøren en ankomstmeddelelse, og Manifest tjekker igen oplysningerne. Herefter sender Manifest en meddelelse ud til de forskellige systemer om, at varerne nu er ankommet.

I forbindelse med implementeringen af H7 i importsystemet er der en række valg og ændringer i forhold til det nuværende Manifestsystem. Formålet med ændringerne er netop at sikre, at Manifest understøtter brugen af H7 i det nye importsystem.

Der er tale om i alt ca. 60 virksomheder, som i en eller anden grad påvirkes af ændringerne.

Ændringerne påvirker følgende to målgrupper.

Alle der laver ankomstdeklarationer og -meddelelser

Alle der angiver en reference til en H7-angivelse på en ankomstdeklaration

  • Det er ikke muligt at berigtige MIG på baggrund af en H7-angivelse. Hvis H7-angivelsen ikke kommer med på ankomstdeklarationen, og der er dannet en MIG, skal H7-angivelsen slettes, og der skal laves en fuldstændig ekspres (FUE) eller en standardfortoldning.
  • Det er ikke muligt at efterspørge status på H7-angivelser i Manifest.
  • Ændringerne i Manifestsystemet kommer ikke til at medføre nogen ændringer i den tekniske dokumentation, hverken i online- eller i system-til-system-løsningen (FTPS), når du refererer til en H7-angivelse efter 1. juli 2021.   

For dig, der bruger system-til-system-løsningen (FTPS):

  • Du skal indsætte dokumenttypekoden ’HDMS’ i elementet ”PRODUCED CUSTOMS DOCUMENT, (CDO)” og feltet ”Customs document type” (CusDocTypCDO). Kodelisterne for Manifest kan findes på skat.dk: Manifest Implementeringsvejledning under punktet ’Code lists exclusively for Manifest’.
  • Referencenummeret vil være H7-angivelsens 18 karakter lange MRN-nummer, og dette indsættes i feltet ”Customs document reference” (CusDocRefCDO).

For dig, der bruger onlineløsningen:

  • Du skal vælge dokumenttypekoden ’HDMS’ i en dropdown-menu på det niveau, der hedder ManifestPost  > Told- og Sikkerhedsoplysninger > Fremlagte Tolddokumenter. Kodelisterne for Manifest kan findes på skat.dk: Manifest Implementeringsvejledning under punktet ’Code lists exclusively for Manifest’.
  • Referencenummeret vil være H7-angivelsens 18 karakter lange MRN-nummer, og dette indsættes i feltet ’Tolddokumentreference’.

Dekorativt