Onboardingmateriale

Materialet på denne side er målrettet implementeringen af første udrulning af importsystemet, som var den reducerede angivelse med datasættet H7 og 12 meddelelser.

Onboardingen til anden udrulning af importsystemet og dermed til andre typer angivelser er endnu ikke begyndt, og materialet vil løbende blive opdateret. Materialet kan dog give en forståelse for, hvad indholdet i onboardingen bliver.

Tekniske specifikationer er endnu ikke tilgængelige og kommer i takt med, at systemet udvikles. 

Onboardingmateriale på udviklersiden GitHub

Al relevant materiale til teknisk onboarding til første del af importsystemet (H7) er samlet på en GitHub-side. Materialet vil blive opdateret til onboarding til anden del af importsystemet. 

Eksempler på indhold:

  • Onboardingguide, som er til virksomhedens forberedelse til onboardingen
  • Systemvejledning, som beskriver systemets funktioner
  • Integrationsvejledning, som beskriver hvordan man etablerer forbindelse til AS4-gateway

Uddrag af onboardingmateriale fra GitHub

Her vises tre materialetyper til teknisk onboarding til første del af importsystemet (H7).  

Eksempel på tekniske specifikationer for H7-datasættet

Tekniske specifikationer til H7-datasæt findes, men det er ikke muligt at blive onboardet til det endnu. Her kan man se XSD-skemaet og XML-guiden for H7-datasættet.

Man kan også orientere sig om de kommende datakrav i det nye importsystem og baggrunden for de nye toldsystemer på siden med links til EUR-Lex om forordningerne bag EUTK-kodeksen.

EUTK Intrasider 17