Optagelse fra orienteringsmøde 24. november 2021

Du kan se optagelsen fra orienteringsmødet om anden udrulning af importsystemet nedenfor. Mødet blev holdt 24. november 2021 med oplægsholdere fra Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Temaer i optagelsen og tidspunkt

Opgaven og tidsplanen
Tid: 00:09

I skal levere flere oplysninger
Tid: 23:20

Midlertidig opbevaring flyttes til importsystemet
Tid: 55:08

Onboarding af virksomheder
Tid: 1:04:30

Kanaler til information og kontakt
Tid: 1:17:23

Dekorativt