Fremtidens europæiske toldvæsen

Danmark er i gang med en stor it-opgave.

Alle EU-lande skal leve op til en ny forordning på toldområdet. Formålet er at øge kvaliteten af vores toldbehandling og toldkontrol i EU og gøre den så ens, at vi kan lette handlen og forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser. Det kræver, at alle lande i EU udveksler data på samme måde. I Danmark betyder det, at hovedparten af de danske it-systemer for told skal udskiftes.

Alle papirbårne processer skal erstattes med elektroniske processer, og det skal ske i alle 27 EU-lande. Det stiller tårnhøje krav til kvaliteten. Faktisk er vi ved at skabe fremtidens europæiske toldvæsen. Det er en kompleks opgave, og det bliver helt sikkert svært. Men vi lykkes med den sammen.

En gennemgribende it-opgave

Toldområdet i Danmark har været digitaliseret i mange år, men toldsystemerne er forældede og lever ikke op til de øgede datakrav. Derfor skal Danmark udskifte hovedparten af alle sine it-systemer. Og ikke nok med det. Der skal tages højde for, at it-systemerne er knyttet sammen med it-systemer i de danske virksomheder, EU og andre offentlige myndigheder.

En række it-systemer udvikler Danmark selv, mens andre udvikles i EU-regi og er fælles for alle EU-lande. Danmark udvikler sine it-systemer, så de lige præcis og på bedste vis lever op til forordningen. Der skal altså ikke forventes digitale nybrud, men opgaven er ganske stor, som den er.

Et godt samarbejde med virksomhederne

De øgede datakrav kommer ikke uden omkostninger for alle de danske virksomheder, som beskæftiger sig med import, eksport og forsendelser. For ændringerne i data er mange. Og handlen skal forløbe uhindret, mens nye it-systemer gradvist erstatter de gamle.

De danske virksomheder skal mærke så lidt som muligt til ændringerne. Derfor er Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i løbende dialog med virksomhederne, så vi sammen kan give hinanden de bedste forudsætninger for at løse opgaven.

Høje datakrav fra EU

Opgaven udspringer af den forordning, som hedder EUTK (EU’s toldkodeks). Når alle EU-lande skal bruge og udveksle data på samme måde, skal også it-systemer og forretningsgange ensartes. Det er nødvendigt, for at skabe så gode forhold for virksomhederne i EU som muligt. For især Danmark er det en stor opgave.

I Danmark blev toldområdet digitaliseret for 20 år siden. Men teknologier ændrer sig, og toldområdet fulgte ikke med. Mens Danmark står overfor en udskiftning af de fleste sine it-systemer, ser det anderledes ud for andre lande. Lande, som har været sene til at indføre elektroniske toldsystemer, har knap så stor en opgave foran sig.

Et historisk lys på opgaven

EU’s toldunion er en hjørnesten i EU og det indre marked. I over 50 år har toldunionen skabt et grundlag for en stabil økonomi og vækst i Europa. Gennem tiden har toldunionen tilpasset sig den stigende verdenshandel, nye teknologiske udviklinger og en stadig større transnational kriminalitet. For at øge de europæiske virksomheders konkurrenceevne og forbedre sikkerheden er papirbårne processer med tiden skiftet ud med elektroniske processer.

Men det går ikke lige hurtigt i alle EU-lande. Så da EU-Kommissionen vedtog EUTK, var ambitionen klar. Toldområdet skulle være papirløst og fuldstændig elektronisk i 2025.

Et samlet offentligt Danmark

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er to styrelser i Skatteministeriet, og de gennemfører sammen opgaven. Men flere offentlige myndigheder følger opgaven. Skatteministeriets departement, Finansministeriet og Statens It-råd holder skarpt øje med, om opgaven er på sporet.

Dekorativt