Alle EU-lande skal leve op til større datakrav i EUTK

Opgaven, som Danmark står overfor, udspringer af den forordning, som hedder EUTK. Det er en forkortelse for "EU-toldkodeksen". En forordning er en EU-lov, som gælder for alle medlemslande i EU og heriblandt Danmark.

I EUTK har EU fastlagt kravene til de nye toldsystemer, som medlemslandene skal selv tilrettelægge og gennemføre den nødvendige udvikling og implementering af.

Med EU-toldkodeksen bliver kvaliteten af toldarbejdet i alle EU-lande løftet og ensartet. Det skal forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser og lette handlen ved at skabe bedre forhold for de europæiske virksomheder.

Men det kræver samtidig, at alle EU-lande lever op til de samme standarder for indhentning og brug af data. 

EUTK er retsgrundlaget for toldsamarbejdet i EU

EU's toldunion blev oprettet i 1968, og EUTK fra 2013 er den seneste udgave af den fælles EU-lovgivning for toldområdet. Den erstatter den tidligere toldkodeks fra 1992. 

For at gøre EUTK mere operationel er den suppleret af tre andre EU-forordninger. På nogle områder er der desuden en national lovgivning – i Danmark fx toldloven. 

Alle EU-lande arbejder sammen om told, som var de én myndighed, og EUTK er retsgrundlaget for det samarbejde.  

Målet for EUTK er et papirløst europæisk toldsamarbejde

Modernisering af toldområdet står højt på agendaen i EUTK. Et centralt mål er blandt andet at skabe en papirløs europæisk toldunion.

Det er her, kravene til de nye toldsystemer kommer ind i billedet.

I dag er nogle europæiske lande langt fremme i den digitale toldbehandling, mens andre stadig langt hen ad vejen arbejder med manuelle processer. Det udfordrer den smidige handel.

Tag et kig på forordningerne, og bliv klogere på EUTK

Vil du se, hvad det hele bygger på, så kan du finde forordningerne om EUTK på EUR-Lex.

Dekorativt