Virksomheder involveres i processen

De øgede datakrav kommer ikke uden omkostninger for mange af de danske virksomheder, som beskæftiger sig med import, eksport og forsendelser. For ændringerne i data er mange. Og handlen skal forløbe uhindret, mens nye it-systemer gradvist erstatter de gamle.

De danske virksomheder skal mærke så lidt som muligt til ændringerne. Derfor er Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i løbende dialog med virksomhederne, så vi sammen kan give hinanden de bedste forudsætninger for at løse opgaven.

Dialogen kan handle om, hvad der er af tilgængelig viden om fx nye systemændringer, deadlines og tekniske specifikationer under de lovgivningsmæssige rammer, vi er underlagt. 

Model for inddragelse i processen

Når vi inviterer til orientering og dialog, gør vi det, så det er åbent og transparent for alle virksomheder, hvad vi inviterer ind til.

Virksomheder inddrages efter den model, som er vist i grafikken.  

Illustration der viser model for brugerinddragelse: Principper, invitation og udvælgelse, typer af inddragelse, eksekvering og feedback

Sådan bliver din virksomhed involveret

Virksomhederne kommer til at blive involveret mange gange i løbet af projektet. 

Der inviteres til fx orienteringsmøder, temamøder, brugerundersøgelser og test. Det kan også være, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har brug for at komme på feltarbejde hos nogle virksomheder. Så finder vi ud af, om virksomhederne vil have besøg.

Ofte når den enkelte aktivitet er slut, vil vi de deltagende brugere få besked om, hvad deres viden har bidraget til. Vi vil også måle på, om I synes, at involveringen har været tilfredsstillende. 

Dekorativt