It-systemer i udbud

En række af de it-systemer, som Danmark selv udvikler, har været l i udbud. I løbet af opgavens varighed er det især de to udbudsformer "udbud med forhandling" og "miniudbud", som er blevet brugt. 

Opgaverne er løbende blevet sendt i udbud fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, der giver kunden mulighed at forhandle eller drøfte indholdet af tilbuddet undervejs. Det sker på baggrund af det indledende tilbud, der er givet. Formålet er at forbedre indholdet af tilbuddet, så tilbuddet bliver tilpasset kundens behov. 

Særligt ved komplekse anskaffelser er det en fordel at kunne drøfte og forhandle indholdet, for det øger muligheden for at få en løsning, der er fuldstændig tilpasset kundens behov, og det giver som regel det bedste resultat. 

Miniudbud under eksisterende rammeaftale

En rammeaftale vil typisk være en rammeaftale, som er etableret i Skatteforvaltningen eller en SKI-rammeaftale (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). Her prækvalificeres et antal leverandører og de generelle vilkår kendes. 

I mini-udbuddet beskrives den konkrete opgave, der ønske løst, og leverandørerne giver et bud på opgaven. Mini-udbud betegnes ofte som "fornyet konkurrence" eller "genåbning af konkurrencen."

Udbudsfaser for "udbud med forhandling"

Modellen viser faserne for et udbud med forhandling. Udbuddet for DMS (Declaration Management System), som er det første store it-system, der er gået i udbud, gennemløber disse faser. 

Illustration af EUTK-processer fra Forberedelse og analyse til Kontrakt tildeles.

Afsluttede udbud på it-systemer 

Toldangivelser

Kontrol

  • Udbuddet på it-systemet for kontrol af varer blev offentliggjort 24. december 2019. Det nye it-system bliver en del af en række it-systemer, der tilsammen sikrer, at der betales den korrekte told, og at mulighederne for snyd og illegale varer reduceres. Udbuddet forventes at være afsluttet i løbet af andet halvår 2020.
  • Status 6. februar 2020: Tre leverandører er prækvalificeret, og nu udarbejdes tilbud. Læs Tre leverandører er nu prækvalificerede til nyt it-system til kontrol
  • I juli 2020 blev systemet til risikoanalyse af varer sendt i udbud. Systemet, der er en del af it-systemet for kontrol, skal understøtte og automatisere risikoanalysen for kontrol med de varer, der kommer ind i EU. Udbuddet forventes at være afsluttet i løbet af andet halvår 2020.
  • Kontrakt indgået 13. oktober 2020: European Dynamics Consortium er tildelt kontrakten: Læs Skatteforvaltningen indgår kontrakt om nyt toldkontrolsystem.

Ikke alle nye systemer kommer i udbud

Udbuddet er det første i en række af udbud på it-systemer, som Danmark skal udskifte for at leve op til kravene i EUTK. Ikke alle nye systemer kommer i udbud. Nogle it-systemer udvikles i EU-regi og tilpasses danske forhold.

Dekorativt