Overblik over udrulninger

Udviklingen af nye toldsystemer kan groft set deles op i tre forskellige spor: handel, sikkerhed og sikring og øvrige systemer. Alle systemer er dog tæt forbundne og afhængige på tværs af spor. Systemerne er også knyttet sammen med it-systemer i de danske virksomheder, EU og andre offentlige myndigheder.

En række it-systemer har Danmark selv tilvejebragt, mens andre er udviklet i EU-regi og er fælles for alle EU-lande. I Danmark er der blevet indkøbt standardløsninger, som tilpasses, så de lever op til forordningen, hverken mere eller mindre.

EU-tidsplanen kan man få et overblik over de største systemudrulninger fra 2020 og frem mod udgangen af 2025.


Handel

Én løsning kommer til at håndtere toldangivelser for import, eksport og EU-forsendelserLøsningen er indkøbt som en standardløsning, som tilpasses det danske systemlandskab. 

Den fulde toldangivelsesløsning implementeres over flere udrulninger de kommende år. Første udrulning af importdelen var et tilbud om toldangivelser med et reduceret datasæt på småforsendelser, og den blev sat i drift 1. juli 2021.  

Tidslinje over systemudrulninger i handelssporet fra 2019 til 2026 med EU-tidsfrister

Sikkerhed og sikring

Udviklingen af kontrolsystemerne tager udgangspunkt i det nye fælleseuropæiske importkontrolsystem, Import Control System 2 (ICS2). Importkontrolsystemet har til formål at risikoanalysere importerede varer for at afdække, om de udgør en sikkerhedsmæssig eller sundhedsmæssig trussel.

Tilslutningen til ICS2 betyder, at en række funktionaliteter skal implementeres i EU-systemer, kontrolsystemer og øvrige systemer. Dette betyder blandt andet en implementering af kontrol-, risikostyrings- og afrapporteringssystemet, KRIA, så Toldstyrelsen kan understøtte kontrollen, når ICS2 tages i brug.

Tilslutningen til ICS2 sker over tre udrulninger.

Tidslinje over systemudrulninger i kontrolsporet fra 2019 til 2026 med EU-tidsfrister

I første udrulning af ICS2 den 1. oktober 2021 indføres risikoanalyse for post- og kurérforsendelser med fly. Her er målgruppen postvæsen og ekspreskurérer. 

Ved anden udrulning af ICS2 den 1. marts 2023 indføres fuld risikoanalyse for luftfragt. Målgruppen for anden udrulning er derfor postvæsen, ekspreskurérer, speditører og logistikvirksomheder samt luftfragtselskaber. 

Tredje og sidste udrulning den 1. marts 2024 omfatter fuld risikoanalyse af forsendelser, som kommer med skib, via vej eller i tog. 

Øvrige systemer

Øvrige systemer er en vigtig række af it-systemer, som skal supplere eller støtte de andre toldsystemer. Størstedelen af de disse systemer udvikles i EU, og flere systemer er allerede udrullet og i brug på nuværende tidspunkt såsom toldbevillingssystemet, BTI, AEO, INF og REX.

Flere af de øvrige systemer kan tilgås via EU Customs Trader Portal.

Dekorativt