EU-tidsplan

It-systemerne bliver sat i drift løbende frem mod udgangen af 2025.

EU styrer, hvornår de enkelte toldsystemer skal sættes i drift. Det sker gennem en fælles køreplan, som alle EU-lande skal følge. 

Tidsplan for de største udrulninger

Modellen viser i forenklet form, hvornår de nye it-systemer sættes i drift. EU-tidsfristerne for de største systemudrulninger er vist med en lodret streg.

Planen er baseret på EU's Multi-Annual Strategic Plan (MASP). EUTK-programmet følger MASP’ens tidsplaner. 

Tidslinje for nye systemer
Dekorativt