Anden udrulning af tilslutning til ICS2

Anden udrulning af ICS2 berører postvæsen, kurérer, luftfragtselskaber og speditører. Hvor der i første del af ICS2 blev indført nye ENS-deklarationer (Entry Summary Declarations) og risikoanalyser for post- og kurérforsendelser, der transporteres med fly fra et land uden for EU og ind i EU, tilføjes der i anden del af ICS2 ENS-deklarationer og fuld risikoanalyse for al luftfragt. Det vil sige, at der skal leveres en forsimplet ENS til brug ved pre-load-analysen og en fuldstændig ENS, der nu skal indeholde væsentlig flere oplysninger end den forsimplede ENS til brug ved pre-arrival-analysen.

Er din virksomhed en del af anden udrulning?

Tilslutning til anden udrulning af ICS2 kan være afgørende for den enkelte virksomheds forretning. Det er derfor vigtigt, at virksomheden afklarer, om de skal være med i denne udrulning eller først ved tredje udrulning i 2024. Dette afhænger af virksomhedens forretningsmodel.

Er du transportør, dennes repræsentant eller speditør, og bidrager du med data til ENS’er, der vedrører varer, der kommer til EU med fly, er denne udrulning relevant for jeres virksomhed. De virksomheder, som skal deltage via dansk EORI-nummer, får behov for teknisk onboarding. Udrulningen er også relevant for de softwareleverandører, der repræsenterer de nævnte.

Hvis anden del af ICS2 er relevant for jeres virksomhed, kræver det allerede nu, at de interne forberedelser sættes i gang.

Virksomheder skal være færdige med udviklingen i juni 2022

Selvom den næste ICS2-udrulning, der omfatter al flyfragt, først udrulles i marts 2023, så skal udviklingen eller tilpasning af systemer ske allerede nu. Både fordi det er en kompliceret øvelse, der ofte vil skulle gennemføres af virksomhedens eksterne it-leverandør, men også fordi det skal integreres op mod EU's systemer. Det kræver derfor et testforløb. Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der står for koordineringen af denne test, som foregår i efteråret 2022.

Det er et krav, at hver enkelt virksomhed skal gennemføre en conformance-test op mod EU-systemerne for at kunne gå live og dermed fortsætte forretningen. Der er også et behov for at afklare, om virksomheden evt. skal med i end-to-end-test sammen med de danske myndigheder.

Modellen viser EU's tidsplan for test og idriftsættelse for anden del af ICS2.​

EU testplan 2022-2023

Udrulningsvindue (flere måneder) kan tildeles en virksomhed, for at de kan koble sig på systemet og blive operationelle. Udrulningsvindue bliver ikke givet til alle som standard, men kan tildeles den enkelte virksomhed i det pågældende medlemsland.

Tilkobling af virksomheder/switch over (1-2 dage) er den periode, hvor virksomheder tilkoblet første del af ICS2 skifter fra at bruge ICS2-beskeder fra første udrulning af ICS2, til at de bruger ICS2-beskeder for anden udrulning af ICS2. Dette er kun gældende for postvæsen og ekspreskurérer.

Ændringer i Manifestsystemet ved anden udrulning af ICS2

Vi vil løbende kommunikere ændringer og tilpasninger i Manifest, som vil påvirke virksomhederne. Vi kender dog først de endelige ændringer, i takt med at vi kommer nærmere de enkelte udrulninger.

En af ændringer der følger med anden ICS2-udrulning er, at når der sættes faktisk ankomst i Manifest, skal MRN (Master Reference Number) også oplyses. Det er med til at sikre, at ankomsten forbindes til den rigtige ENS, og at det er de rigtige oplysninger, der tjekkes op mod hinanden.​ Og da det ikke er en oplysning virksomhederne afleverer i dag, vil det kræve ændringer i virksomhedernes systemer.​

Er du i tvivl om, hvorvidt anden del af ICS2 er relevant for jeres virksomhed?

Du er velkommen til at kontakte Toldstyrelsen via telefon eller mail.

EUTK Intrasider 17