Systemerne

I udviklingen af de nye toldsystemer, skal der tages højde for, at systemerne er knyttet sammen med it-systemer i de danske virksomheder, EU og andre offentlige myndigheder.

En række it-systemer udvikler Danmark selv, mens andre udvikles i EU-regi og er fælles for alle EU-lande. Danmark udvikler sine it-systemer, så de lige præcis lever op til forordningen. Når det er muligt, bruger vi standardløsninger. Der skal altså ikke forventes digitale nybrud, men opgaven er stadig stor.

EU-tidsplanen kan man få et overblik over de største systemreleases fra 2019 til udgangen af 2025.

Udviklingen af nye toldsystemer kan groft set deles op i tre forskellige spor. Det drejer sig om handel, kontrol og øvrige systemer. Alle systemer er dog tæt forbundne og afhængige på tværs af spor.

Handel

Én løsning kommer til at håndtere toldangivelser for import, eksport og EU-forsendelser.  Løsningen er indkøbt som en standardløsning, som skal tilpasses det danske systemlandskab. 

Den fulde toldangivelsesløsning implementeres over flere releases de kommende år. Importdelen for så vidt angår et tilbud om toldangivelser med et reduceret datasæt på småforsendelser, har første release 1. juli 2021.  

Tidslinje fra 2019 til 2025 for Import, Eksport og EU-forsendelse.

Kontrol

Udviklingen af kontrolsystemerne tager udgangspunkt i det nye fælleseuropæiske importkontrolsystem, Import Control System 2 (ICS2). Importkontrolsystemet har til formål at risikoanalysere importerede varer for at afdække, om de udgør en sikkerhedsmæssig eller sundhedsmæssig trussel.

Tilslutningen til ICS2 betyder, at en række funktionaliteter skal implementeres i EU-systemer, kontrolsystemer og øvrige systemer. Dette betyder blandt andet en implementering af kontrol-, risikostyrings- og afrapporteringssystemet, KRIA, så Toldstyrelsen kan understøtte kontrollen, når ICS2 tages i brug.

ICS2 udrulles i tre releases med første release 1. oktober 2021.

Overblik over ICS2-målgrupper inkl. tidslinje.

I første release af ICS2 (release 1.1) indføres risikoanalyse for post- og kurérforsendelser med fly. Her er målgruppen altså postvæsen og ekspreskurérer. 

Ved anden release af ICS2 (release 3.0) indføres fuld risikoanalyse for luftfragt. Målgruppen for anden release er derfor postvæsen, ekspreskurérer, speditører og logistikvirksomheder samt luftfragtselskaber. 

Tredje og sidste release (release 3.1) omfatter fuld risikoanalyse af forsendelser, som kommer med skib, via vej eller i tog. 

Øvrige systemer

Øvrige systemer er en vigtig række af it-systemer, som skal supplere eller støtte de andre toldsystemer. Størstedelen af de disse systemer udvikles i EU, og flere systemer er allerede udrullet og i brug på nuværende tidspunkt såsom toldbevillingssystemet, BTI, AEO, INF og REX.

Flere af de øvrige systemer kan tilgås via EU Customs Trader Portal.