Import release 2.0

Ved anden release af toldangivelsesløsningen idriftsættes hele det resterende importsystem, hvor e-handelspakken og H7 var det første delelement. 

Når importsystemet udrulles ultimo 2022, omfatter det altså al import og alle angivelser og er gældende for samtlige brancher, der importerer. Der er altså tale om rigtig mange virksomheder, som berøres af denne release.