Import, anden udrulning af toldløsningen (2.0)

Anden del af importsystemet er en af de største og vigtigste udrulninger af de nye toldsystemer. I anden del af importsystemet idriftsættes hele det resterende importsystem, hvor H7 og e-handelspakken, som blev idriftsat den 1. juli 2021, blot var et lille delelement. De ændringer der kommer i forbindelse med anden udrulning af importsystemet er langt større.

Arbejdet med udrulningen af nye toldsystemer sker efter stramme EU-tidsplaner, og det forventes at anden del af importsystemet går i drift i slutningen af 2022. I EU-tidsplanen kan man få overblik over de største systemudrulninger, der er i vente frem til udgangen af 2025. 

Det nuværende importsystem lukkes 

I forbindelse med at anden del af det nye importsystem tages i brug, lukkes det nuværende importsystem for nye indtag af angivelser. Konkret betyder det, at det ikke længere vil være muligt at lave nye angivelser i det nuværende importsystem. Alle angivelser vil blive færdigbehandlet i det system, hvor de er blevet oprettet. Altså bliver en angivelse indsendt til det nuværende importsystem færdigbehandlet i det system, og angivelsen bliver derfor ikke flyttet med over i det nye importsystem.  

Hvem bliver påvirket af anden udrulning af importsystemet?

Når anden del af det nye importsystem går i drift i slutningen af 2022, vil det medføre store ændringer for rigtig mange virksomheder. Anden del omfatter nemlig al import af varer fra lande uden for EU. Det berører således alle brancher, som importerer varer, hvad enten det er til fri omsætning, toldoplag, aktiv forædling eller hører under en anden toldprocedure. Det vil betyde nye krav til it-løsninger og eventuelt forandringer i arbejdsgange hos virksomhederne.

Målgruppen til det nye importsystem er: 

 • Virksomheder, der laver og indsender angivelser på vegne af sig selv
 • Virksomheder (toldrepræsentanter), der laver og indsender angivelser på vegne af en importør
 • Importører, der får en toldrepræsentant til at angive for sig. Importørerne skal selv sikre, at de har og kan sende de påkrævede oplysninger til deres toldrepræsentant
 • Softwareleverandører. 

Det er endnu ikke alle ændringer for virksomheder, der er fastlagt, men de bliver løbende afklaret. På nuværende tidspunkt ligger to meget store ændringer allerede helt fast:

 • Der skal leveres langt flere oplysninger, når der skal angives varer  
 • Der kommer en ny angivelse til midlertidig opbevaring.

Ændring: Krav om flere oplysninger

EU stiller krav om et øget antal oplysninger, som fremadrettet skal sendes med angivelser og meddelelser til toldmyndighederne. Toldprocesserne vil være de samme som før, men de velkendte angivelser udgår, og nye skal tages i brug. 

 • Fuldstændig ekspres bliver til en række standardtoldangivelser: H1-H6. 
 • Forenklet ekspres bliver til forenklet toldangivelse: I1
 • Frembydelse af varer for toldmyndighederne: I2, G3
 • Meddelelser om ankomst: G2, G5
 • Angivelse til midlertidig opbevaring: G4

Hver ny angivelse kommer med sit eget datasæt. 

En af udfordringerne ved de nye angivelsestyper er, at virksomhederne både skal finde flere data og de rigtige data. Samtidig skal virksomhederne vælge den rette angivelsestype. Derfor må virksomhederne også forvente, at kravene om at levere flere data kan give ændrede arbejdsgange. Der skal afsættes tid og ressourcer til it-udviklingsopgaven allerede nu. 

Ændring: Midlertidig opbevaring

​Fra slutningen af 2022 flyttes angivelse til midlertidig opbevaring (MIO) fra Manifestsystemet til det nye importsystem. Det er relevant for alle, som har en bevilling til midlertidig opbevaring. Det betyder konkret at: 

 • Oprettelse og efterbehandling af midlertidig opbevaring fremover skal laves i det nye importsystem, med det såkaldte G4-datasæt 
 • Efterbehandling og berigtigelse vil fremover ske i det samme system, altså det nye importsystem
 • Der skal dog fortsat meldes faktisk ankomst i Manifestsystemet på en MIO. 

En midlertidig opbevaring bliver behandlet i det system, som den blev oprettet i. Altså vil en midlertidig opbevaring oprettet i Manifestsystemet blive efterbehandlet i Manifestsystemet, også efter anden del af det nye importsystem er taget i brug, men det vil ikke længere være muligt at oprette en ny midlertidig opbevaring i Manifestsystemet. ​​

EUTK Intrasider 17