Vi følger en tidsplan fra EU

It-systemerne bliver sat i drift løbende frem mod 2025. Hvornår de enkelte toldsystemer skal sættes i drift, styres af en fælles køreplan fra EU.

Vi opnår bedre og mere ens kvalitet i det europæiske toldarbejde

Det skal blandt andet skabe bedre forhold for de europæiske virksomheder. Og det letter handlen.

Alle EU-lande skal leve op til krav i EUTK

Danmark står overfor en opgave, som udspringer af EUTK. Det er en såkaldt forordning, som gælder for alle lande i EU.

En række it-systemer går i udbud

En række af de it-systemer, som Danmark selv skal udvikle, skal i udbud. Opgaverne sendes i udbud løbende fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Brugerne hjælper med at udvikle og teste de nye systemer

Udskiftningen af it-systemerne skal være til så lidt gene som muligt for virksomhederne. Derfor tages brugerne af systemerne med på rejsen.

Opgaven i Danmark er forankret i EUTK-programmet

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som begge er styrelser i Skatteministeriet, gennemfører sammen opgaven i EUTK-programmet.

Told er et EU-anliggende

EU’s toldunion er en hjørnesten i EU og det indre marked. I over 50 år har toldunionen skabt et grundlag for en stabil økonomi og vækst i Europa.

FAQ: spørgsmål og svar

Hvorfor kan Danmark ikke bruge de nuværende toldsystemer? Hvornår skal det være færdigt? Find svar på disse og lignende spørgsmål.

Adgang og vejledning til nye toldsystemer

De nye toldsystemer enten opdateres eller udskiftes løbende. Vejledning til at logge på og bruge systemerne findes på skat.dk, når systemerne er sat i drift.

skat.dk: Told for virksomheder

Seneste nyheder om nye systemer