Brugere hjælper med at udvikle og teste de nye systemer

De øgede datakrav kommer ikke uden omkostninger for alle de danske virksomheder, som beskæftiger sig med import, eksport og forsendelser. For ændringerne i data er mange. Og handlen skal forløbe uhindret, mens nye it-systemer gradvist erstatter de gamle.

De danske virksomheder skal mærke så lidt som muligt til ændringerne. Derfor er Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i løbende dialog med virksomhederne, så vi sammen kan give hinanden de bedste forudsætninger for at løse opgaven.

Dialogen kan handle om, hvad der er af tilgængelig viden om fx nye systemændringer, deadlines og tekniske specifikationer under de lovgivningsmæssige rammer, vi er underlagt. 

Systemerne skal passe til brugernes virkelighed

Systemerne skal udvikles, så de passer bedst muligt til virksomhedernes virkelighed, og så det bliver lettest muligt for dem at tage dem i brug.

Virksomhederne inddrages for at få viden om, hvad virksomhederne har brug for, og hvordan de bruger systemerne. På den måde tages brugernes perspektiver med i udviklingen og implementeringen af de nye it-systemer. 

Model for inddragelse af brugere

Brugerne inddrages efter den model, som er vist i grafikken.  

Model For Brugerinddragelse Hvid Baggrund

Sådan bliver virksomheder inddraget

Virksomhederne kommer til at blive inddraget mange gange i løbet af projektet. Og det er brugere, vi inddrager. Mennesker, der bruger de systemer, vi udvikler. Nogle gange inddrages brugere én gang, andre gang i et længere forløb. Det afhænger af behovet.

Der inviteres til fx orienteringsmøder, workshops, brugerundersøgelser eller test. Det kan også være, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har brug for at komme på feltarbejde hos nogle virksomheder. Så finder vi ud af, om virksomhederne vil have besøg.

Når inddragelsen er slut, vil vi de deltagende brugere få besked om, hvad deres viden har bidraget til. Vi vil også måle på, om inddragelsen har været tilfredsstillende. 

Betydning af brugerinddragelse

Brugerinddragelse vil sige at invitere slutbrugeren for de nye it-systemer indenfor i udviklingen og bæredygtigheden i et projekt.

Det skal være med til at skabe it-løsninger, der kan bruges, og så kan det også være med til at gøre samarbejdet mellem styrelser og virksomheder lettere, når systemerne skal rulles ud.

Strømstik Blå På Hvid