Vi får bedre og mere ensartet kvalitet i den europæiske toldbehandling

Med EU-toldkodeksen bliver kvaliteten af toldarbejdet i alle EU-lande løftet og ensartet. Det skal  forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser og lette handlen ved at skabe bedre forhold for de europæiske virksomheder.

Men det kræver samtidig, at alle EU-lande lever op til de samme standarder for indhentning og brug af data. Det udfordrer især de danske toldsystemer. 

Danmark skal udskifte de fleste af sine it-systemer

For Danmark betyder EU-toldkodeksen, at de fleste it-systemer skal udskiftes.

Toldområdet i Danmark har været digitaliseret i 20 år, men toldsystemerne er forældede og lever ikke op til de øgede datakrav. Derfor skal Danmark udskifte hovedparten af alle sine it-systemer. Og ikke nok med det. Der skal tages højde for, at it-systemerne er knyttet sammen med it-systemer i de danske virksomheder, EU og andre offentlige myndigheder.

Nogle it-systemer udvikles i EU, andre i Danmark

En række it-systemer udvikler Danmark selv, mens andre udvikles i EU-regi og er fælles for alle EU-lande. Danmark udvikler sine it-systemer, så de lige præcis og på bedste vis lever op til forordningen. Der skal altså ikke forventes digitale nybrud, men opgaven er ganske stor, som den er.

De enkelte EU-lande står overfor meget forskellige udfordringer

Mens Danmark står overfor en udskiftning af de fleste af sine it-systemer, ser det anderledes ud for andre lande. Lande, som var sene til at indføre elektroniske toldsystemer, har knap så stor opgave foran sig.

 

Strømstik Blå På Hvid