Alle EU-lande skal leve op til større datakrav i ny forordning

Opgaven, som Danmark står overfor, udspringer af den forordning, som hedder EUTK. Det er en forkortelse for "EU-toldkodeksen". En forordning er en EU-lov, som gælder for alle medlemslande i EU og heriblandt Danmark.

I EUTK har EU fastlagt kravene til de nye toldsystemer, som medlemslandene skal selv tilrettelægge og gennemføre den nødvendige udvikling og implementering af. 

Grundlaget for vores samarbejde om told

EU's toldunion blev oprettet i 1968, og EUTK fra 2013 er den seneste udgave af den fælles EU-lovgivning for toldområdet. Den erstatter den tidligere toldkodeks fra 1992. 

For at gøre EUTK mere operationel er den suppleret af tre andre EU-forordninger. På nogle områder er der desuden en national lovgivning – i Danmark fx toldloven. 

Alle EU-lande arbejder sammen om told, som var de én myndighed, og EUTK er retsgrundlaget for det samarbejde.  

Tag et kig på forordningerne

Vil du se, hvad det hele bygger på, så kan du finde forordningerne på EUR-Lex.

Strømstik Blå På Hvid