Toldunionen er en hjørnesten i EU, og Danmark er med i den

EU’s toldunion er en hjørnesten i EU og det indre marked.

I over 50 år har toldunionen skabt et grundlag for en stabil økonomi og vækst i Europa. Gennem tiden har toldunionen tilpasset sig den stigende verdenshandel, nye teknologiske udviklinger og en stadig større transnational kriminalitet. 

For at øge de europæiske virksomheders konkurrenceevne og forbedre sikkerheden er papirbårne processer med tiden skiftet ud med elektroniske processer. Men det er ikke gået lige hurtigt i alle EU-lande. Så da EU-Kommissionen vedtog i 2013 vedtog EUTK, var ambitionen klar. Toldområdet skulle være papirløst og fuldstændig elektronisk i 2025.

Grafik EU Lande

Vi er 28 medlemslande i EU

Ud over Danmark omfatter samarbejdet Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Strømstik Blå På Hvid