Gyldig fra

Ændrede tillægskoder for varer fra den danske kontinentalsokkel

Fremover skal du bruge en ny tillægskode i toldangivelsen, hvis der er tale om varer, der afsendes fra den danske kontinentalsokkel. Tillægskoden for varer med oprindelse i kontinentalsoklen bortfalder.

Siden 1. januar 2022 har du skullet bruge landekoden QP (Åbent hav), hvis din virksomhed handler med varer, der har oprindelse i og/eller er afsendt fra den danske kontinentalsokkel. Det er ikke længere muligt at bruge landekoden FS. Læs mere i en tidligere nyhed.

I nogle tilfælde skal du også angive en tillægskode, og fremover kan du ikke længere bruge tillægskoderne ”Q001 – Varen kommer fra den danske kontinentalsokkel” og ”Q002 – Varer, der ikke kommer fra den danske kontinentalsokkel”. I stedet skal du angive følgende i toldangivelsen:

  • Hvis varerne har oprindelse i den danske kontinentalsokkel, skal du blot angive landekoden ”QP” i toldangivelsens rubrik 34 (Oprindelsesland).
  • Hvis du afsender varerne fra den danske kontinentalsokkel, skal du angive landekoden ”QP” i toldangivelsens rubrik 15 (Afsendelsesland). Samtidig skal du angive tillægskoden ”Q003 – Varer afsendt fra Danmarks kontinentalsokkel”.

Ændringen skyldes Danmarks Statistiks behov for korrekte oplysninger til statistikken om udenrigshandel.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.