Gyldig fra

Ændringer i Manifestsystemet fra 1. juli 2021: Hvad skal du være opmærksom på, når du refererer til en H7-angivelse?

Ændringerne i Manifestsystemet sker som følge af implementeringen af moms på småforsendelser og for at kunne understøtte behandlingen af det nye reducerede datasæt, også kaldet H7-angivelse.

Ændringerne i Manifestsystemet kommer ikke til at medføre nogen ændringer i den tekniske dokumentation, hverken i online- eller i system-til-system-løsningen (FTPS), når du refererer til en H7-angivelse efter 1. juli 2021.

Herunder kan du læse, hvad du blandt andet skal være opmærksom på, når du refererer til en H7-angivelse fra 1. juli 2021.

Ved referencer til H7-angivelser på ankomstdeklarationerne i Manifestsystemet skal du anvende den nye dokumenttypekode ’HDMS’, og referencenummeret vil være H7-angivelsens MRN-nummer. Formatet for MRN-nummeret for en H7-angivelse er ’an18’. Det betyder, at MRN-nummeret er 18 karakterer langt og består af alfabetiske tegn og tal.

For dig, der bruger system-til-system-løsningen (FTPS)

  • Du skal indsætte dokumenttypekoden ’HDMS’ i elementet ”PRODUCED CUSTOMS DOCUMENT, (CDO)” og feltet ”Customs document type” (CusDocTypCDO). Kodelisterne for Manifest kan findes på skat.dk: Manifest Implementeringsvejledning under punktet ’Code lists exclusively for Manifest’.
  • Referencenummeret vil være H7-angivelsens 18 karakter lange MRN-nummer, og dette indsættes i feltet ”Customs document reference” (CusDocRefCDO).

For dig, der bruger online-løsningen

  • Du skal vælge dokumenttypekoden ’HDMS’ i en dropdown-menu på det niveau, der hedder ManifestPost > Told- og Sikkerhedsoplysninger > Fremlagte Tolddokumenter. Kodelisterne for Manifest kan findes på skat.dk: Manifest Implementeringsvejledning under punktet ’Code lists exclusively for Manifest’.
  • Referencenummeret vil være H7-angivelsens 18 karakter lange MRN-nummer, og dette indsættes i feltet ’Tolddokumentreference’.

Vejledning til Manifestsystemet

Toldstyrelsen arbejder lige nu på en række videovejledninger til Manifestsystemet, som vil ligge klar på skat.dk inden 1. juli.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.