Gyldig fra

Ændringer i Manifestsystemet fra 1. juli har betydning for ankomstdeklarationer

Som følge af implementeringen af moms på småforsendelser og det nye reducerede datasæt, også kaldet H7-angivelse, 1. juli 2021 sker der en række ændringer i Manifestsystemet.

For at understøtte implementeringen af moms på småforsendelser og den nye H7-angivelse 1. juli 2021 tages første del af et nyt importsystem i brug samme dato. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage ændringer i Manifestsystemet. Formålet med ændringerne er at kunne understøtte behandlingen af H7-angivelser.

Ændringerne i Manifestsystemet har primært betydning for virksomheder, der laver ankomstdeklarationer. Derudover har ændringerne en mindre betydning for virksomheder, der laver toldangivelser, herunder H7-angivelser, for varer, der ankommer via fly eller skib.

Herunder kan du læse mere om, hvad ændringerne i Manifestsystemet, der træder i kraft 1. juli 2021, betyder for dig.

Særligt for dig, der laver ankomstdeklarationer

  • Vær opmærksom på, at Manifestsystemet ikke længere søger efter referencenummer til en toldangivelse, hvis du ikke selv har angivet referencenummeret på ankomstdeklarationen: Den nuværende funktionalitet, hvor Manifestsystemet automatisk foretager en søgning i importsystemet, når der ikke er angivet et referencenummer til en toldangivelse, forsvinder fra og med 1. juli 2021. Det betyder, at hvis der mangler et referencenummer til en toldangivelse, vil der blive oprettet en MIG (midlertidig opbevaring på grænsen), som efterfølgende skal berigtiges.

  • Ny dokumenttypekode og format for referencenummeret til en H7-angivelse: Ved referencer til H7-angivelser på ankomstdeklarationerne i Manifestsystemet skal du anvende den nye dokumenttypekode ’HDMS’, og referencenummeret vil være H7-angivelsens MRN-nummer. Formatet for MRN-nummeret for en H7-angivelse er ’an18’. Det betyder, at MRN-nummeret er 18 karakterer langt og består af alfabetiske tegn og tal. Så snart de tekniske specifikationer for ændringen er klar, vil vi melde dem ud på toldst.dk/nye systemer.

  • Ikke muligt at lukke en MIG på baggrund af en H7-angivelse: Det vil pr. 1. juli 2021 ikke være muligt at berigtige en MIG ved brug af en H7-angivelse i det nye importsystem.

  • Eksisterende koder og referencer til nuværende importsystem: I de tilfælde, hvor der i ankomstdeklarationen refereres til en importangivelse i det nuværende importsystem, anvendes de eksisterende koder og referencenummeret fra importsystemet.

Særligt for dig, der laver toldangivelser

  • Husk at videregive referencenummeret: Hvis du arbejder med toldangivelser for varer, der ankommer til Danmark via fly eller skib, betyder ændringerne i Manifestsystemet, at du fra 1. juli 2021 skal være opmærksom på at videregive referencenummeret til toldangivelsen til vedkommende, der indgiver ankomstdeklarationen. Det skyldes, at ændringen af den nuværende funktionalitet, hvor Manifestsystemet automatisk foretager en søgning i importsystemet, når der ikke er angivet et referencenummer til en toldangivelse, forsvinder. Hvis der mangler et referencenummer til en toldangivelse, vil der blive oprettet en MIG, som efterfølgende skal berigtiges.

Du vil kunne finde vejledninger om ændringerne i Manifestsystemet på skat.dk, når vi nærmer os 1. juli 2021.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.