Gyldig fra

Ændringer i varebestemmelser for planter og planteprodukter (VAB C) 1. september 2019

Den 1. september 2019 træder der nye varebestemmelser i kraft for planter og planteprodukter (VAB C). Ændringerne i varebestemmelserne vil også omfatte visse typer af brugte landbrugs- og skovmaskiner og traktorer.

Hvis du skal importere brugte maskiner, skal du i fortoldningen angive en af koderne 0035, 0036, 0037 i rubrik 44.2. Det kræver dog, at du har de nødvendige certifikater. Er maskinen ny, så skal du bruge kode 5200.

Du kan læse mere om ændringerne i Landbrugsstyrelsens nyhedsbrev: Nye regler for import af planter og planteprodukter mv.