Gyldig fra

Alternative oprindelsesregler til PEM-konventionen fra 1. september 2021

EU har indgået aftale om alternative oprindelsesregler til PEM-konventionen. Reglerne er generelt mere lempelige end de nuværende regler i PEM-konventionen og gælder i første omgang mellem EU og henholdsvis Schweiz, Norge, Island, Albanien, Jordan og Færøerne.

De alternative oprindelsesregler til PEM-konventionen er trådt i kraft 1. september 2021 og gælder parallelt med de nuværende regler i PEM-konventionen, indtil den reviderede PEM-konvention træder i kraft. Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår det sker. Du finder de alternative regler under de enkelte lande på EU-Kommissionens hjemmeside.

De alternative regler gælder i første omgang mellem EU og henholdsvis Schweiz, Norge, Island, Albanien, Jordan og Færøerne. Vær opmærksom på, at reglerne på nuværende tidspunkt ikke gælder landene imellem. Reglerne gælder endnu ikke for Nordmakedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Moldova, Georgien, Ukraine, Palæstina, Libanon, Tyrkiet og Egypten. Det fremgår af EU-Kommissionens hjemmeside, hvor status for de enkelte lande løbende opdateres.

Hvad er fordelen ved de alternative regler?

De alternative oprindelsesregler er generelt mere lempelige og fleksible end de nuværende regler i PEM-konventionen. Det gælder bl.a. med hensyn til reglerne om tilstrækkelig bearbejdning og forarbejdning, tolerance, kumulation, forbud mod godtgørelse, transport, regnskabsmæssig adskillelse, oprindelsesbevisets gyldighed og efterfølgende udstedelse af oprindelsesbevis.

Sådan anvender du de alternative regler

De alternative regler gælder parallelt med de nuværende regler i PEM-konventionen, men de to regelsæt skal anvendes hver for sig. Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvilket regelsæt virksomheden vil anvende, alt efter hvilken aftale der giver den største fordel.

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at det samme regelsæt anvendes gennem hele varens produktions- og forsendelsesforløb. Vær opmærksom på, at al dokumentation skal henvise til de regler, virksomheden anvender.

Sådan udfylder du oprindelsesbeviset og angivelsen

Hvis virksomheden anvender de alternative regler, skal det fremgå af både angivelsen og oprindelsesbeviset.

EUR.1-certifikat

Hvis du anmoder om præference på baggrund af et EUR.1-certifikat, skal der i certifikatets rubrik 7 stå ”Transitional rules”. På angivelsen skal du bruge den nye kode ”U075”.

Oprindelseserklæring

Hvis du anmoder om præference på baggrund af en oprindelseserklæring, skal du i erklæringen indsætte ”Origin according to the transitional rules”. På angivelsen skal du bruge den nye kode ”U076”.

Vær opmærksom på, at koderne ”U075” og ”U076” skal anvendes uanset varens værdi.

Hvis virksomheden vælger at anvende de nuværende regler, er proceduren uændret.

Få mere at vide

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du finde Kommissionens guidance om de alternative regler.

Læs også den tidligere nyhed om de alternative regler.

Hvad er PEM-konventionen?

PEM-konventionen betyder, at danske virksomheder kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra virksomheder i PEM-zonen, og at virksomheder i PEM-zonen kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra EU. For at opnå toldfordelene skal varerne opfylde betingelserne i PEM-konventionen.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12.