Gyldig fra

Blå EUR.1-certifikater fra Vietnam kan ikke godkendes

Nogle vietnamesiske EUR.1-certifikater er blå i stedet for grønne og lever derfor ikke op til de tekniske krav i frihandelsaftalen. Det betyder, at Toldstyrelsen ikke kan acceptere disse certifikater som dokumentation for præferenceoprindelse.

Hvis din virksomhed importerer varer fra Vietnam, skal du være opmærksom på, at nogle af de EUR.1-certifikater, som er udstedt af de vietnamesiske myndigheder, kan blive afvist som dokumentation for præferenceoprindelse. Det skyldes, at certifikaterne er blå i stedet for grønne, og at certifikaterne dermed ikke lever op til de tekniske krav i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam.

Toldstyrelsen opfordrer derfor til, at man ikke anmoder om præferencetold på baggrund af disse certifikater, da de ikke er gyldige.

Kontakt din eksportør

Hvis din virksomhed har modtaget et vietnamesisk EUR.1-certifikat med den forkerte farve, skal du henvende dig til eksportøren i Vietnam og bede om at få udstedt et nyt certifikat, der opfylder de tekniske krav.

EU-Kommissionen har kontaktet Vietnam for at få løst udfordringen.

Du kan læse mere om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam i denne tidligere nyhed:
Frihandelsaftale mellem EU og Vietnam træder i kraft 1. august 2020.

Du finder information om de tekniske krav til EUR.1-certifikatet i frihandelsaftalens bilag VII til protokol 1.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.