Gyldig fra

Brexit - er din virksomhed forberedt?

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU 31. oktober 2019, medmindre den britiske regering og EU inden da bliver enige om en udtrædelsesaftale. Bliv forberedt på Brexit uden en aftale.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale (det såkaldte no deal-Brexit), skal danske virksomheder fra 1. november 2019 følge de generelle regler for tredjelande, når de handler med Storbritannien.

Har din virksomhed ikke før handlet med tredjelande, er det ekstra vigtigt allerede nu at forberede sig på et Brexit uden en aftale.

Registrér dig som importør og eksportør nu

Din virksomhed skal være registreret som importør og/eller eksportør, inden du kan handle med tredjelande. Vi anbefaler, at du registrerer din virksomhed hurtigst muligt, da der kan være sagsbehandlingstid.

Infomøder i oktober og november: Told for begyndere

På mødet får du en grundlæggende introduktion til toldbehandlingen og de toldregler, der gælder, når du handler med tredjelande – herunder Storbritannien efter Brexit.

Tilmeld dig et informationsmøde

Hvilken betydning får Brexit for din virksomheds handel med Storbritannien?

Hent vejledningsfolderen (pdf)

Hold dig orienteret på skat.dk/brexit

Vi opdaterer løbende vores vejledning på skat.dk/brexit om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold ved handel med Storbritannien.

Læs mere på skat.dk/brexit

Storbritannien og EU forhandler stadig

I skrivende stund (primo oktober 2019) forhandler Storbritannien og EU stadig om vilkårene for Storbritanniens udtræden og for den fremtidige handel mellem Storbritannien og EU. Situationen kan derfor hurtigt ændre sig.

Følg udviklingen i de politiske forhandlinger på um.dk/brexit

Kontakt os om Brexit