Gyldig fra

BREXIT: Husk forsendelsesmeddelelser i NCTS

Når du sender varer fra Danmark til eller via Storbritannien, skal du sende både en elektronisk meddelelse om forventet grænseovergang til Storbritannien og en meddelelse om forventet ankomst til det planlagte bestemmelsestoldsted, begge dele i forsendelsessystemet NCTS.

Efter Brexit og Storbritanniens tiltrædelse af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure er Storbritannien blevet et tredjeland og dermed et transitland.

Når du sender varer fra Danmark til eller via Storbritannien, skal du derfor huske at sende følgende meddelelser i forsendelsessystemet NCTS:

  • "Forventet grænseovergang" (IE050) til Storbritannien (koden ”GB”)
  • "Forventet ankomst" (IE001) til bestemmelsestoldstedet.

På den måde sikrer du, at de britiske toldmyndigheder får kendskab til forsendelsen på forhånd og kan kontrollere varerne, når de passerer grænsen mellem EU og Storbritannien.

Procedurerne ved grænseovergangstoldstedet er beskrevet i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, artikel 43, tillæg I, og i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, artikel 304.

Du kan læse mere om procedurerne ved afgangstoldstedet i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.20.6.4 om proceduren ved afgangstoldstedet for ekstern forsendelse (T1-varer) og F.A.20.6.5 om proceduren ved afgangstoldstedet for intern forsendelse (T2-varer).

Læs mere om forsendelsesproceduren generelt på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.