Gyldig fra

Brexit: mulighed for test af nye landekoder

Fra 27. november 2020 er det muligt at teste de systemmæssige konsekvenser af Brexit i testmiljøet for erhvervslivet (TFE).

Opdateret 15. januar 2021.

I testmiljøet for erhvervslivet (TFE) kan du fra 27. november 2020 teste, hvilke konsekvenser de nye landekoder har i toldsystemerne, når Brexit 1. januar 2021 er en realitet.

I oversigten herunder kan du se, hvilke landekoder du skal anvende.

System Rubrik   Landekode
Eksport 1.1 Angivelsestype Varer til GB (undtagen Nordirland):
Angivelsestype = EU
  8.1 Modtagers navn, adresse og land Både GB og XI kan anvendes.
  S13 Transitlandekoder Både GB og XI kan anvendes.
  17.a Bestemmelsesland Varer til GB (undtagen Nordirland):
Landekode = GB
  34.a Oprindelsesland Oprindelsesreglerne skelner ikke mellem Nordirland og andre dele af Storbritannien. Derfor skal GB altid anvendes.
  21.2 Nationalitet ved udførsel af EU Der skelnes ikke mellem Nordirland og andre dele af Storbritannien.
Derfor skal GB altid anvendes.
Import 1.1 Angivelsestype Varer fra GB (undtagen Nordirland):
Angivelsestype = IM
Varer fra Nordirland:
Angivelsestype = CO
  15 Afsendelsesland Varer afsendt fra GB (undtagen Nordirland):
Landekode = GB
Varer afsendt fra Nordirland:
Landekode = XI
  21 Aktivt transportmiddels nationalitet Der skelnes ikke mellem Nordirland og andre dele af Storbritannien.
Derfor skal GB altid anvendes.
  34.a Oprindelsesland Oprindelsesreglerne skelner ikke mellem Nordirland og andre dele af Storbritannien. Derfor skal GB altid anvendes.

Toldsystemerne lukker kortvarigt ned omkring nytår

I forbindelse med ændringerne i produktionsmiljøet vil toldsystemerne være lukket ned
fra 31. december 2020 kl. 17 til 1. januar 2021 kl. 10. I denne periode vil det ikke være muligt at benytte systemerne.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsens Servicedesk på telefon 70 15 73 01.