Gyldig fra

Brugernes perspektiver bidrager til udviklingen af nye systemer

25 virtuelle interviews og mange indsigter blev resultatet af den brugerundersøgelse, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i samarbejde med Toldstyrelsen gennemførte i februar. Tak til alle de virksomheder, som gjorde os klogere, og til alle, som viste interesse for at deltage i undersøgelsen.

Arbejdet med udviklingen af de nye toldsystemer er i fuld gang, og i takt med at opgaven bliver mere og mere konkret, har vi i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Toldstyrelsen behov for at få en praktisk viden om, hvordan virksomheder arbejder i og med toldsystemerne. Det er afgørende, at vi får brugernes perspektiver med i udviklingen og implementeringen af de nye it-systemer.

Fokus på medarbejdernes arbejdsgange og processer

I brugerundersøgelsen gennemførte vi 25 interviews med ansatte i virksomhederne, som arbejder med told. Medarbejdere, som enten logger direkte på Toldstyrelsens onlineløsninger eller bruger virksomhedens egne filløsninger, hvori toldhåndteringen er en integreret del.

Vi oplevede et stort engagement og en stor velvillighed, hvilket vi er taknemmelige for. Vi fik en rigtig god indsigt i virksomhedernes arbejdsgange og processer og også i, hvordan virksomheder arbejder på forskellige måder i systemerne. Eksempelvis bruger mange virksomheder filløsningen og onlineløsningen i det nuværende toldangivelsessystem i kombination og på langt flere måder, end vi var klar over.

Dette er blot én af mange værdifulde indsigter. Vi er også blevet gjort opmærksomme på, hvor vigtig kommunikationen om og i systemerne er, når det fx kommer til at levere letforståelige og handlingsanvisende fejlmeddelelser, systemtekster og systemvejledninger.

Hvad bruger vi viden fra undersøgelsen til?

Indsigterne fra brugerundersøgelsen bidrager i udviklingen af den nye importløsning. Selvom løsningen er et standardsystem, skal det også tilpasses vores egen virkelighed, og derfor skal vi have en god viden om, hvordan det bliver bedst for brugerne.

Vi vil også række ud til virksomheder i fremtiden

Da Toldstyrelsen sendte invitationen til brugerundersøgelsen ud, valgte vi at lade alle tilmeldte svare på en række screeningsspørgsmål for at sikre en bred og repræsentativ målgruppe, som kunne danne grundlag for undersøgelsen. Det betød desværre, at nogle virksomheder ikke kom med i undersøgelsen. Vi ville meget gerne have talt med alle, og vi er taknemmelige for den store interesse.

Også i fremtiden vil vi række ud til alle interesserede virksomheder, i takt med at udviklingen af systemerne skrider frem.