Gyldig fra

Brugerundersøgelse om udvikling af det nye eksportsystem og EU-forsendelsessystem

Toldstyrelsen søger netop nu virksomheder, som vil deltage i en brugerundersøgelse i forbindelse med udviklingen af det nye eksportsystem og det nye EU-forsendelsessystem. Vil du være med til at gøre os klogere?

Bruger du toldsystemernes onlineløsninger, eller bruger du din virksomheds eget it-system med filoverførsler til toldsystemerne i forbindelse med eksport og EU-forsendelse? Så er du måske den, vi søger til vores brugerundersøgelse.

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal frem mod 2026 udvikle en lang række nye toldsystemer for at leve op til EU’s toldkodeks. Vi kigger nu frem mod eksportsystemet og EU-forsendelsessystemet, som forventes klar ved udgangen af 2023.

Og her har vi brug for din viden.

Dit bidrag er værdifuldt

Vi har løbende inddraget virksomheder ved orienteringsmøder om de nye toldsystemer, og vi igangsætter nu en brugerundersøgelse, så vi kan få en bedre forståelse af jeres hverdag og arbejdsgange. Det er afgørende for os, at vi er i dialog med virksomhederne, så vi kan få brugernes perspektiver med i udviklingen og implementeringen af de nye it-systemer. Derfor er dit bidrag værdifuldt.

Vi vil gerne interviewe dig

Til brugerundersøgelsen søger vi virksomheder, der vil give os indsigt i jeres hverdag og i, hvordan I arbejder med fx toldangivelser. Vi vil i den sammenhæng gerne interviewe dig eller en af dine kollegaer i et par timer.

Sådan deltager du

Vi har brug for at få kontakt til virksomheder, som tilgår toldsystemerne på forskellige måder, og som repræsenterer et bredt udsnit af brancher, brugertyper og virksomheder. Derfor beder vi dig om at besvare nogle få indledende spørgsmål:

Vi bruger din indledende besvarelse til at vurdere, om din virksomhed skal udvælges til at deltage i brugerundersøgelsen. Vi kontakter dig senest 25. august med svar på, om din virksomhed er blevet udvalgt.

Selve brugerundersøgelsen vil blive gennemført af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål med hensyn til brugerundersøgelsen, er du velkommen til at sende en mail til EUTK.kom@toldst.dk.